Hoppa till huvudinnehåll

Skattepolitik

Det svenska skattesystemet gav oss en gång skatteintäkter som var de högsta i världen. Det fanns en stark tilltro till möjligheten att göra skillnad tillsammans och en självklarhet att samhällsinvesteringar skulle finansieras gemensamt. Diskussionen om skatter var då hur de skulle tas ut rättvist, samhällsekonomiskt effektivt och med en bibehållen legitimitet för skattesystemet.

Vänsterpartiet vill avskaffa de stora skattesubventioner som misslyckats med att skapa jobb. Istället har de främst inneburit stora värdeöverföringar till de som redan har mest och till enorma bolagsvinster. Ett exempel är den nittioåttaprocentiga skatterabatten på el för energikrävande datorhallar. Vi vill avskaffa den skatterabatten, vilket stärker de offentliga finanserna med drygt 200 miljoner kronor årligen. Vanliga svenskar fryser för att de inte har råd med el, samtidigt som lönsamma jättebolag får subventionerad el.

Vi behöver finansiera bygget av en stark välfärd med skatter, och det viktigaste är att ta bort subventionerna som idag går till företag som McDonald’s och Amazon. Det blir 37 miljarder mer till välfärden bara genom att ta bort skatterabatterna. Sammanlagt ökar vi resurserna till välfärden med 50 miljarder år 2023.

Vänsterpartiets skatteförslag:

  • Ingen som tjänar under 43 000 kr/mån får höjd skatt med vår politik
  • Den som tjänar 45 000 kr/mån får höjd skatt med ca 100 kr/mån
  • Den som tjänar 70 000 kr/mån får höjd skatt med ca 2 500 kr/mån
  • Lika skatt på lika inkomst, vilket innebär sänkt skatt för sjuka, arbetslösa m.fl.
  • Skattereduktion för avgift till fackförening.
  • Ta bort skattesubventioner till lönsamma företag.
  • Avskaffa energiskatteavdraget för datorhallar.
  • En statlig fastighetsskatt införs på villor med ett marknadsvärde över 10 miljoner kronor, vilket rör cirka 3,5 procent av den vuxna befolkningen. Begränsningsregel så ingen betalar mer än 4 procent av sin inkomst.
  • Utdelning och kapitalvinst från onoterade aktier ska beskattas med 30 procent.
  • Utdelning och kapitalvinst från fåmansbolag ska beskattas med 30 procent.