Hoppa till huvudinnehåll

Industri

Behovet av en hållbar industri måste tydliggöras. Vänsterpartiet vill se kraftigt ökade investeringar i det som ställer om Sverige.

Vänsterpartiet vill se en övergång till förnybar energiproduktion och smarta elnät, satsningar på järnvägar, elvägar, utbyggd cykel- och kollektivtrafik, energirenoveringar och nybyggnation av lokaler och klimatsmarta bostäder. Det är satsningar som i hög grad kommer att påverka industrin.

Mycket av det material som kommer från industrin är av samhällsavgörande karaktär, det kan vara material som behövs för välfärden, byggande eller omställningen. Industrin står också för många arbetstillfällen och på vissa orter sysselsätter man en majoritet av ortens arbetsföra befolkning. Det måste därför finnas ett gemensamt ansvar för de samhällsavgörande industrierna. Vänsterpartiet vill se en uttalad strategi för hur vi hanterar de industrier som är av stor vikt över tid.

Vi ser redan idag att konkurrensen mot svensk industri inte avgränsas till produktion med relativt lågt förädlingsvärde utan även betydligt högre upp i förädlingskedjan. Vi vet också att produktivitetsökningarna inom olika sektorer och produktionsgrenar inte sker isolerat från varandra utan i ett systematiskt samspel, där såväl fysisk som social infrastruktur spelar en avgörande roll. En fungerande infrastruktur spelar stor roll i industrins möjlighet att utvidgas. Att vägar och järnvägar fungerar möjliggör för industrin att växa och ställa om. Strukturomvandlingen liksom klimatförändringarna ställer krav på helhetstänkande och en medveten, strategisk industri- och näringspolitik.

Sverige bör vara ett land som står i framkant när det kommer till industriell utveckling. Att industrin har möjlighet att ställa om är avgörande för hela Sverige. Att ge företag möjlighet att ta fler steg i sin förädlingsprocess fram till slutgiltig produkt tror Vänsterpartiet skulle kunna innebära stora utvecklingsmöjligheter, speciellt för de små och medelstora industrierna som idag är de som genererar mest jobb. De skulle få anledning att vidareutbilda eller nyanställa för att utöka sin produktionskedja. Det skulle också ge klimatvinningar då man kan eliminera några av alla de transporter som sker företag och processer emellan. Vänsterpartiet har föreslagit 250 miljoner kronor till ändamålet.

Industrins klimatomställning måste ske parallellt med klimatomställningen av energisystemet. Elektrifiering av industriprocesser ökar energibehovet samtidigt som även andra samhällssektorer såsom transporter elektrifieras. Därför behöver energisystemet anpassas för att motsvara de nya behoven samtidigt som de fossila energikällorna avvecklas och energiförsörjningen blir helt förnybar. För Vänsterpartiet är en hållbar energiförsörjning ett offentligt ansvar, och vi vill se fortsatta satsningar på utbyggnaden av förnybar energi i hela landet. Med en kombination av energi med miljöhänsyn producerad av vattenkraft, vindkraft, solkraft och -värme och hållbar bioenergi har den svenska industrin goda förutsättningar för klimatomställning.