Hoppa till huvudinnehåll

Ny start för Sverige

Trygga löntagare. En stark generell välfärd. En historiskt omfattande investeringsplan för klimatet. Sverige ska vara en kunskapsnation i världsklass. Det är områden som pekas ut som centrala när Vänsterpartiet presenterar en ekonomisk-politisk färdplan: Ny start för Sverige.

I färdplanen finns även en rad tidigare presenterade reformer för fler anställda i välfärden, höjd pension, klimatinvesteringar, avskaffad karensdag, halverade priser i kollektivtrafiken och mycket mer. Satsningar på välfärden ger runt 100 000 nya arbetstillfällen i skola, vård och omsorg medan Vänsterpartiets klimatsatsningar ger runt 80 000 nya jobb inom privat sektor.

– Under lång tid har den ekonomiska politiken urholkat det gemensamma och låtit enorma förmögenheter föras över till de få som redan har allra mest. Den utvecklingen behöver vi vända. Nu behövs en ny start för Sverige, säger Ali Esbati.

Stärkt a-kassa

En av nyheterna när färdplanen presenterades var de förslag Vänsterpartiet går till val på vad gäller a-kassan. Förslaget är att höja den högsta dagpenningen och grundbeloppet (tak och golv), höja ersättningsnivån till 80 procent för hela ersättningsperioden samt för tid med aktivitetsstöd, förbättra kvalificerings- och ersättningsvillkoren och återinföra studerandevillkoret. A-kassans ersättningsbelopp ska även indexeras så att de kopplas till den allmänna löneutvecklingen.

– Med vårt förslag får 80 procent av löntagarna 80 procent av sin tidigare lön om de blir arbetslösa. Det behövs för det enskilda hushållet när vi nu går in i en lågkonjunktur. Samtidigt är det viktigt för löntagarnas position på arbetsmarknaden generellt. Sverige är bättre med starka och trygga löntagare, säger Ali Esbati.

Avskaffad skatterabatt serverhallar

Vänsterpartiet vill avskaffa de stora skattesubventioner som misslyckats med att skapa jobb. Istället har de främst inneburit stora värdeöverföringar till de som redan har mest och till enorma bolagsvinster. Ett exempel är den nittioåttaprocentiga skatterabatten på el för energikrävande datorhallar. En nyhet i färdplanen är förslaget om att avskaffa den skatterabatten, vilket stärker de offentliga finanserna med drygt 200 miljoner kronor årligen.

– Subventioner av lönsamma jättebolags elräkningar i tider när vanliga svenskar ska frysa för att de inte har råd med elen är inte bara orättvist. Den här sortens missriktade statsstöd riskerar dessutom att tränga undan den nödvändiga klimatomställningen av den svenska basindustrin, säger Ali Esbati.

Ett starkare samhälle istället för nedskärningar

Den ekonomiska färdplanen pekar ut områdena trygga löntagare, generell välfärd, investeringsplan för klimatet och att Sverige ska vara en kunskapsnation i världsklass. Sveriges ekonomiska politik måste anpassas för att möta klimathotet och färdplanen skapar utrymme för de nödvändiga klimatinvesteringarna genom ett tioårigt moratorium på överskottsmålet. Andra reformer finansieras med reformutrymmet, borttagande av ineffektiva skattesubventioner och att de som tjänar allra mest får bidra mer.

– De partier som inte satsar tillräckligt på välfärden går i praktiken till val på nedskärningar, men de berättar inte vilka. Vi väljer en annan väg. Ingen som tjänar mindre än 43 000 kronor i månaden får höjd inkomstskatt med våra förslag. De som tjänar 45 000 kronor får betala en hundralapp mer i månaden och de få som tjänar 70 000 kronor i månaden får betala tusen kronor mer. Det är billigt för att få en sjukvård, skola och annan välfärd som man verkligen kan lita på, säger Ali Esbati.

Här kan du se pressträffen i sin helhet