Hoppa till huvudinnehåll

Inför ett krisbarnbidrag – ta pengarna från RUT

Många svenska hushåll får inte pengarna att räcka till just nu, med stigande matpriser, hyror och räntor. Särskilt utsatta är barnfamiljer. Vänsterpartiet föreslår därför att barnbidraget höjs med 400 kronor per månad, och att det finansieras med att RUT-avdraget avskaffas.

Vänsterpartiet har en lång rad förslag för de allra sämst ställda hushållen. Det behövs också satsningar som når bredare grupper, utan att spä på inflationen.

Därför vill vi införa ett extra krisbarnbidrag vid halvårsskiftet. Det skulle kosta statskassan 4,7 miljarder under perioden 1 juli till 31 december 2023.

Höjningen är delvis en ren kompensation: sedan den senaste höjningen av barnbidraget har dess reala värde minskat med ca 200 kronor, i förhållande till prisbasbeloppet.

Som delfinansiering av det tillfälligt höjda barnbidraget föreslås att RUT-avdraget pausas under perioden. RUT ger inte alls de jobbeffekter som utlovats och innebär en orimlig ekonomisk prioritering i den ekonomiska krisen. Det är viktigare att staten hjälper barnfamiljerna är att betala välbeställda människors städning.

Vänsterpartiet föreslår även dessa reformer:

  • Höj flerbarnstillägget i barnbidraget med 480 kr/månad för det tredje barnet, 1 120 kr/månad för det fjärde barnet. Det innebär alltså att alla familjer med tre barn får höjt barnbidrag med 1 680 kr/månad och att alla familjer med fyra barn eller fler får höjt barnbidrag med 2 720 kr/mån, inkluderat höjningen i del 1. Kostnad: ca 900 miljoner kronor.
  • Inför ett ensamståendetillägg om 500 kronor i månaden per barn i ensamståendehushåll. En ensamstående med ett barn får därmed 900 kronor mer per månad, meden en med två barn får 1 800 kronor mer per månad och en med 3 barn får 3 180 kronor mer per månad. Kostnad: 1 miljarder kronor.

Se Nooshi Dadgostar intervjuas om förslaget i TV4 här.