Hoppa till huvudinnehåll

Försvars- och säkerhetspolitik i EU

Vänsterpartiet vill ha ett starkt svenskt försvar, både militärt och civilt. Att skapa en överstatlig EU-armé är fel väg att gå.

Vänsterpartiet anser fortsatt att Sverige inte bör vara medlem i Nato och verkar för att Sverige även under medlemskapet, har en självständig och stark utrikes- försvars- och säkerhetspolitik. Sedan Sverige gått med i Nato vill Vänsterpartiet fortsätta föra en aktiv politik som utgår från värderingar vi delar med en stor majoritet i Sverige.

Vi verkar för att hålla Sverige fritt från kärnvapen och för att alla som vistas på svensk mark ska vara lyda under svensk lag. Vi vill prioritera den nordiska dimensionen och samarbete med andra demokratiska länder i EU och Europa.

Vi vet inte vilken väg USA kommer att ta de närmsta åren och vill i likhet med andra länder i Europa inte ha vår säkerhet villkorad av USA. För att upprätthålla självständighet från dem och hantera frågor som inte kan lösas på nationell nivå är samordning och samarbete inom EU ibland ett rimligt alternativ.