Handlingar


-Partistyrelsens förslag, ombudsfördelning, nomineringar m.m.

Välkommen till Vänsterpartiets kongress i Karlstad 9-11 februari 2018!

För några månader sedan skickade vi ut kallelsen till Vänsterpartiets kongress i Karlstad 9-11 februari. Här följer de förslag som distrikt, partiföreningar och enskilda medlemmar kan motionera på. Förslagen kommer från partistyrelsen (PS) och på denna valårskongress är det valplattformen som är huvudnumret. Därutöver föreslås några smärre stadgeändringar. PS har också beslutat om ombudsfördelning, valordning för val av kongressombud samt ombudsavgift.

Här finns även annan matnyttig information om motionsskrivande, nomineringar och annat som kan vara bra att veta inför kongressen. För nya medlemmar eller för den som bara behöver en snabbrepetition av vad en kongress egentligen är, har vi tagit fram denna sammanfattning

Partistyrelsens förslag till kongressdagordning och mötesordning
– Ladda hem förslag på kongressdagordning här
– Ladda hem förslag på mötesordning här…

Tidsplan för kongressen
Här finner ni tidsplan där det framgår t.ex. när motionerna behandlas.
– Ladda hem tidsplanen här…

Förslag till kongressens funktionärer
– Ladda hem förslag till kongressens funktionärer här…

Rapporter och berättelser
– Ladda hem Partistyrelsens verksamhetsberättelse här…
– Ladda hem Partistyrelsens ekonomiska rapport här…
– Ladda hem Revisorernas berättelse här…
– Ladda hem KPMG:s revisionsrapport här…
– Ladda hem Programkommissionens rapport här…

Valberedningens samt partistyrelsens förslag till val (uppdaterade 9 feb)
– Ladda hem valberedningens förslag till ny partistyrelse samt partiordförande här…
– Ladda hem valberedningens förslag till ny programkommission här…
– Ladda hem valberedningens förslag till nya revisorer här…
– Ladda hem partistyrelsens förslag till ny valberedning här…

Inkomna kongressmotioner
– Ladda ned A-motionerna här…
– Ladda ned B-motionerna här… (Observera att partiprogramsmotioner inte behandlas på denna valårskongress)
– Ladda ned C-motionerna här…
– Ladda ned D-motionerna här…
– Ladda ned E-motionerna här… (uppdaterad 20180118)

Partistyrelsens samt programkommisionens motionssvar
– Ladda ned PS svar på A-motioner här…
– Ladda ned PK svar på B-motioner här…
– Ladda ned PS svar på C-motioner här…
– Ladda ned PS svar på D-motioner här…
– Ladda ned PS svar på E-motioner här…

Reservationer
I samband med att partistyrelsen antog sina förslag har enskilda ledamöter som inte håller med majoritetsuppfattningen reserverat sig mot vissa förslag. Reservationerna redovisas samlat i detta dokument.
– Ladda hem reservationerna här… (uppdaterad 20180111)

PS förslag till valplattform
Partistyrelsens förslag till valplattform med titeln ”Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste”.
– Ladda ned förslaget till valplattform här…
– Ladda ned reservationer på förslaget till valplattform här…

PS förslag till valplattform utifrån motionssvar
Den här texten visar hur valplattformen skulle se ut om kongressen bifaller alla partistyrelsens förslag till motionssvar. Förändringarna jämfört med det ursprungliga förslaget är markerade i rött, med motionsnumret utskrivet direkt efter.
– Ladda hem PS förslag till valplattform efter motionssvar här…

Motionstiden är nu slut, länk till inkomna motioner, se ovan.

PS förslag till stadgeändringar
Partistyrelsen föreslår även några mindre stadgeändringar vilka är samlade i ett dokument.
– Ladda ned förslag på stadgeändringar här…

Kongressombud, fördelning, valordning och avgift
Beslut under kongressen fattas av 225 valda ombud från hela landet. Partistyrelsen har fastställt följande ombudsfördelning:
– Ladda ned ombudsfördelningen här…

Partistyrelsen har beslutat om följande valordning för val av kongressombud. Ombudsvalen hanteras av distrikten.
– Ladda ned valordning för val av kongressombud här…

Partistyrelsen har även beslutat att fastställa ombudsavgiften till 6 500 kr.