Vänsterns internationella forum söker politisk sekreterare

Vänsterns internationella forum (VIF) stödjer projekt med fokus på jämställdhet och politiskt ledarskap inom ramen för SIDA:s så kallade PAO-bistånd. Vi söker nu en politisk sekreterare med samordningsansvar för ett vikariat under ett år.

I tjänsten ingår att:

 • Ansvara för projekthandläggning, budget, uppföljning och rapportering
 • Utforma av nya projektansökningar och avtal
 • Utforma och utveckla rapportformulär för samarbetsorganisationer och revisorer
 • Tillsammans med regionansvariga i styrelsen ha kontakt och dialog med samarbetsorganisationer
 • Uppföljning och utvärdering samt metodutveckling av verksamheten
 • Fungera som stöd till för den ekonomiska uppföljningen av verksamheten
 • Ta fram underlag till styrelsens möten
 • Tillsammans med AU planera styrelsens möten inkluderande dagordning mm
 • Skriva protokoll och vara föredragande rörande administrativa frågor
 • Ansvara för utskick av kallelser samt relevanta dokument inför styrelsemöten
 • Tillsammans med övrig personal verkställa och följa upp styrelsebeslut

Vi vill att du har:

 • Erfarenhet av Sida finansierat biståndsarbete, administrativt arbete, samt politiskt engagemang
 • Kunskap om LFA, RBM,  ROM samt Outcome mapping
 • Erfarenhet och kunskap rörande Sidas regelverk för utvecklingsarbete i allmänhet och PAO i synnerhet
 • Haft budgetansvar och gärna också kunskaper i ekonomistyrning
 • Erfarenhet och goda kunskaper om internationella utvecklingsfrågor, särskilt programarbete, uppföljning, resultatredovisningssystem och jämställdhet och demokratiarbete
 • Mycket goda kunskaper i engelska och spanska (ytterligare språk är meriterande) – du förväntas kunna skriva och ta fram avtal och rapporter samt följa upp projekten på både spanska och engelska.

För att trivas hos oss bör du ha god samarbetsförmåga, vara flexibel, ha organisationsförmåga samt förmåga att göra adekvata prioriteringar. Vi förutsätter att du delar Vänsterpartiets värderingar. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning på vår arbetsplats.

Tjänsten är ett vikariat på 75 procent med tillträde snarast. Tarifflön enligt kollektivavtal gäller. Oreglerad arbetstid och arbete på kvällar och helger förekommer.

Du är välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) till [email protected] senast 3 maj 2017. Vi kallar löpande till intervju.

Vid frågor kring tjänsten vänligen kontakta Joel Nilsson, [email protected] , 08-6175112.


Vänsterpartiet i Stockholms stad söker utåtriktad ombudsman

Vänsterpartiet tillhör den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad. Vi söker nu en utåtriktad ombudsman som tillsammans med oss ska utveckla vår externa verksamhet.

Arbetsplatsbeskrivning
Vänsterpartiet Stockholms stad har sina lokaler i Stadshuset på Kungsholmen. Vi ansvarar för två rotlar; äldre- och personalroteln samt bostads- och demokratiroteln. Totalt arbetar 4 politiker samt 12 tjänstemän inom Vänsterpartiets rotlar och kansli.

Arbetsuppgifter
Uppdraget som utåtriktad ombudsman innebär att arbeta med rotlar och kansli för att stärka och utveckla aktivismen inom Vänsterpartiet Stockholms stads politiska ansvarsområden; stadens personalpolitik, äldreomsorg, bostadsbyggande samt demokratiutveckling. Därutöver ska du skapa mötesplatser för politiskt utvecklingsarbete och att utveckla det strategiska val- och opinionsarbetet. I arbetet ingår även att vara delaktig i opinionsarbetet tillsammans med vänsterpartister i Stockholms stad.

I arbetsuppgifterna ingår såväl strategisk projektplanering som praktiskt utförande av arbetsuppgifterna för att nå upp till verksamhetens målsättningar. Exempel på praktiskt utförande är arrangerande av torgmöten, bokning av lokaler, samtal med aktuella aktörer mm.

Som utåtriktad ombudsman arbetar du tillsammans med borgarråd, arvoderade heltidspolitiker, rotel- och kanslipersonal, vänsterpartister i nämnder/styrelser/bolag samt partiföreningar. Arbetet ska ske i nära samarbete med partidistriktets ansvariga för partiföreningarna i Stockholms stad.

Kvalifikationer
Du har kunskaper erhållna genom arbetslivserfarenhet eller genom ideellt arbete/engagemang inom relevanta områden för tjänsten.
Du ska ha dokumenterad förmåga att kommunicera och uttrycka dig väl i tal och skrift, anpassat efter olika målgrupper.
Du ska vara väl insatt i Vänsterpartiets politik och dela dess värderingar.
Du ska ha god datorvana. Kan du arbeta i InDesign och Photoshop är detta meriterande.

Körkort är ett krav.

Upplysningar
Tidsbegränsad anställning tom 15 oktober 2018 enligt Kommunallagen 4kap 30-32§§
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2017-04-05

Vi tar helst emot ansökan via mail. Skicka då till [email protected]

Naile Aras
Vänsterpartiets kansli
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm.

Vill du veta mer?
Kontakta Anita Gidén, kanslichef, 08-508 29 106

Fackliga företrädare:
Anna-Maja Hellberg, Saco, 08 508 40 627
Annica Walther, Vision, 076 12 41 553

Vänsterpartiet arbetar med kompetenbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ansökningshandlingarna kommer därför att vara avidentifierade.

 

Vänsterpartiet Fyrbodal söker ombudsman/kvinna för tillsvidareanställning)

Vänsterpartiet Fyrbodal är ett nytt partidistrikt i Västra Götaland. Vi är ca 360 medlemmar som är organiserade i 13 partiföreningar. Partiets verksamhet i Fyrbodal kommer att samordnas från den kommande distriktsexpeditionen, vilken ännu ej är geografiskt beslutad. Nu söker vi en ombudsman/kvinna på 100 %.

Arbetsuppgifter
Partiexpeditionen kommer att vara partiets organisatoriska nav och det innebär mycket kontakter med våra partiföreningar, Ung Vänster, parlamentariker, enskilda medlemmar och allmänhet. Arbetet innebär också viss samverkan med partistyrelsen/partikansliet centralt.
Du kommer att arbeta nära distriktsstyrelsen. I tjänsten ingår ansvar för hantering av distriktets ekonomi, hantering av vårt medlemsregister samt ett visst ansvar för planering bl a av valrörelser.

Kvalifikationer
Du har mycket god kännedom om Vänsterpartiets politik och organisation. Erfarenhet från styrelsearbete inom Vänsterpartiet eller motsvarande organisation är meriterande. Du har förmåga att arbeta självständigt och kan identifiera och ta initiativ till lösningar på problem eller utmaningar som uppstår. Samtidigt är du bra på att samarbeta och utveckla dina arbetsuppgifter tillsammans med andra. Du är ansvarstagande, har god organisatorisk förmåga och gärna erfarenhet av bokföring, och av registerhantering. Då du är hela distriktets ombudsman är körkort önskvärt.

Upplysningar
Tillträde: 2017-05-15 eller efter överenskommelse.
Omfattning: 100% (37,5 tim/vecka). Oreglerad arbetstid, arbete kvällar och helger förekommer.
Lön: Enligt Handelsanställdas förbund, kollektivavtal för politisk sekreterare.

Ansökan
Mejla din ansökan senast den 15 april till
[email protected]

eller skicka till

Vänsterpartiet
c/o Elise Norberg Pilhem
Bjurdammen 3
46199 Upphärad

Vill du veta mer?
Kontakta våra distriktsordföranden
Elise Norberg Pilhem
[email protected],
070 8829501

eller

Peter Sund
[email protected]
070 520 05 95