• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet stödjer amnestikrav från #vistårinteut

Organisationen #vistårinteut har gått ut med en namninsamling för ett amnestikrav för alla ensamkommande barn som varit i Sverige i mer än ett år. Ensamkommande drabbades extra hårt av regeringens omsvängning av migrationspolitiken.
När självmorden och självskadebeteenden bland ensamkommande ökar, samtidigt som det inte finns någon vetenskaplig och rättssäker åldersbedömning på plats måste vi agera. Den tillfälliga lagen måste dras tillbaka så snart som möjligt, men i detta akuta läge ställer sig Vänsterpartiet bakom en amnesti för ensamkommande barn.

Migrationsverkets handläggningstider för ensamkommande barn är rekordlånga. 2015 var den genomsnittliga handläggningstiden 195 dagar, i dag är den 460 dagar. För barn från Afghanistan är den genomsnittliga väntetiden ännu längre, 490 dagar. Den långa väntan med ett mycket osäkert slut skapar en stor oro och ångest bland de ensamkommande.

När självmorden och självskadebeteenden bland ensamkommande ökar samtidigt som det inte finns en vetenskaplig och rättssäker åldersbedömning på plats är läget sådant att en amnesti är nödvändig.

Länk till namninsamlingen:
https://www.skrivunder.com/amnesti_for_vara_ensamkommande_barn_och_unga

För mer information, kontakta:

Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64