• Hem
  • Vinster i välfä...
Nyheter

Vinster i välfärden stor fråga i partiledardebatten

Under onsdagen var det partiledardebatt i riksdagen. Jonas Sjöstedt, som företrädde Vänsterpartiet, ägna stora delar av sitt huvudanförande åt att tala om bland annat privata vinster i välfärden, den ekonomiska krisen i Europa och klimatet.

– Regeringen är trött och idélös trots de stora utmaningar som Sverige står inför. Det är bekymmersamt. Vänsterpartiet, däremot, har konkreta förslag för att motverka arbetslösheten, minska utsläppen av växthusgaser och öka jämställdheten mellan kvinnor och män.

I replikskiften med de andra partiledarna tog Jonas upp frågor om landsbygdens utarmning, osäkra anställningar i många branscher och privatiseringen av vård, skola och omsorg.

– Vi tycker att varje skattekrona ska gå dit den är avsedd. Kommuner ska kunna välja att inte privatisera, som har gjort i till exempel Umeå och Norrköping. Vi vill istället se ökad bemanning, bättre utbildning för personalen, rätt till heltid och en mer rimlig lön.