• Hem
  • Viktiga steg fö...
Nyheter

Viktiga steg för schysstare villkor

Vänsterpartiet och regeringen är nu överens om ändrade upphandlingsregler för att se till att personal som arbetar inom verksamheter som upphandlas har kollektivavtalsenliga löner och schyssta arbetsvillkor.
–  Ett viktigt första steg tas nu när det blir obligatoriskt att ställa krav på lön, semester och arbetstid samt att det blir möjligt att ställa krav på tjänstepension och försäkringar. I den delen behöver vi dock återkomma med regeringen för att utveckla lagstiftningen. Skattemedel ska inte gå till att finansiera dåliga löner och arbetsvillkor, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson.

Idag lämnar regeringen vårt gemensamma förslag till ny upphandlingslagstiftning till Lagrådet. Förslaget innebär att:

  • Myndigheter ska ställa villkor om lön, semester och arbetstid, om det är behövligt och de går att fastställa. Även andra villkor, om till exempel försäkringar och pensioner, får ställas.
  • Villkoren som leverantören minst ska uppfylla är den lägsta nivån enligt kollektivavtal och får inte vara lägre än enligt lag. Innan villkoren bestäms ska berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ha kunnat lämna uppgifter om villkoren.
  • Leverantörer som bryter mot miljö-, social- och arbetsrättsliga regler får uteslutas.
  • Onormalt låga anbud som strider mot miljö-, social- och arbetsrättsliga regler ska inte antas.
  • Anbud som inte stämmer överens med miljö-, social- och arbetsrättsliga regler kan förkastas.