• Hem
  • Vi satsar 50 mi...
Nyheter

Vi satsar 50 miljarder på utbildningspaket inom välfärden

Välfärden lider idag av akut personalbrist och är underfinansierad. I det läget väljer S tillsammans med C och L att sänka skatten för rika män. Men Vänsterpartiet gör helt andra prioriteringar, som att satsa på ett långsiktigt utbildningspaket inom välfärden på 50 miljarder kronor. Det beräknas räcka till att utbilda ca 30 000 undersköterskor, lärare och vårdpersonal.

Vänsterpartiet vill möta personalbristen genom utbildningar som kombinerar betalt arbete i välfärden med utbildning. Sedan några år tillbaka kan man i Dalarna studera till lärare på deltid samtidigt som man är anställd inom skolan på deltid. Detta kallas arbetsintegrerat lärande och är en modell som fått spridning i hela landet.

Vänsterpartiet vill införa en modell liknande Dalamodellen i nationell skala för att möta personalbristen inom fler välfärdsyrken så som undersköterskor, förskollärare, sjuksköterskor, m.m.

– Vi vet att det finns ett stort behov av till exempel undersköterskor i välfärden. Men i Socialdemokraterna och regeringens budget låg fokus på rika män i Djursholm och Danderyd.  I vår kommande skuggbudget gör vi andra prioriteringar än Socialdemokraterna. Vi menar att vi gemensamt behöver ta ansvar för att lösa personalbristen i välfärden, den måste helt enkelt lösas, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Förslaget innebär att lämplig statlig myndighet får i uppdrag att tillsammans med SKL och de fackliga organisationerna utforma modellen och fördela pengarna till landets kommuner. Utöver det föreslås att pengar avsätts för att bygga ut tillgången till akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.

Satsningen föreslås pågå under 10 år till en total kostnad om 50 miljarder och finansieras helt genom statliga medel.

Satsningen år för år:

2020: 1 miljard
2021: 3 miljarder
2022 och därefter 5 miljarder årligen till och med 2029

Utöver det avsätts 600 miljoner årligen för utbildning av specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Satsningen räcker till att utbilda minst 10 000 lärare, förskollärare eller annat akademiskt bristyrke inom välfärden, minst 15 000 undersköterskor samt omkring 1000 barnmorskor och ca 3000 specialistsjuksköterskor.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk