• Hem
  • Vi måste säga n...
Nyheter

Vi måste säga nej till trumpifieringen av Europa

De hundratals kvinnodemonstrationer som hölls i USA och runtom i världen i helgen var så mycket mer än en protest mot Donald Trump. Det är en kraftfull, feministisk mobilisering för en progressiv politik och ett försvar av demokratin. Det är krav på en säkerhetspolitik som inte bygger på undantagslagar, eller vem som har flest bomber och fängelser. En feministisk politik som utgår från rätten att bestämma över våra kroppar och vår sexualitet, och att samhället organiseras för att ge omsorg åt alla de som behöver. En ekonomisk politik som håller sig inom planetens gränser. Ett jämlikt samhälle. Ett samhälle som gör upp med den så strukturellt djuprotade rasismen och sexismen.

Ett sådant samhälle kan bara byggas om vi förstärker demokratin och alla människors möjlighet att delta. Women’s March on Washington, och dess systerdemonstrationer, visade att vi behöver bygga ett brett motstånd mot den fördummande högerpolitik som riskerar att rasera så mycket av det vi värnar om, som ställer människor mot varandra och som piskar upp internationella konfliktlinjer till mycket farliga nivåer. Om vi inte vill se en trumpifiering av våra samhällen och politiska rum så är det dags att bjuda motstånd nu.

Läs hela artikeln på: https://feministisktperspektiv.se/2017/01/24/nej-till-trumpifieringen-i-europa/