• Hem
  • Västsahariska f...
Pressmeddelanden

Västsahariska flyktingläger drabbade av naturkatastrof

De Västsahariska flyktinglägren i Saharas öken i södra Algeriet utanför Tindouf har drabbats av den största naturkatastrofen på 40 år.

 

Ihärdigt regn har orsakat översvämningar och raserat i stort sett all infrastruktur. Hus, sjukhus och skolor är förstörda och sjuka får läggas i tillfälliga tält.

De ca 200 000 Västsahariska flyktingarna som bott i lägren sedan 1975 då de fördrevs från sitt land i samband med Marockos Napalmbombningar i samband med Marockos illegala ockupation av Västsahara. Ockupationen som pågått i 40 år är ett allvarligt brott mot folkrätten och har fördömts av både FN och den internationella domstolen i Haag.

Flyktingarna i lägren har under lång tid levt under svåra omständigheter är mycket utsatta och helt beroende av stöd och bistånd för sin överlevnad. Situationen har förvärrats de senaste åren då biståndet minskat som ett resultat av den ekonomiska krisen i Europa.  UNHCR uppmanar nu till katastrofstöd och det som behövs är i huvudsak filtar, tält, mat och vatten.

– Jag vädjar till den svenska regeringen om att snarast skicka katastrofhjälp till de drabbade i de Västsahariska flyktinglägren i södra Algeriet., säger Lotta Johnsson Fornarve, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

För mer information: 
Lotta Johnsson Fornarve, suppleant i civilutskottet, utrikesutskottet, utbildningsutskottet och Europarådets svenska delegation Vänsterpartiet, 072-538 39 47
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64