• Hem
  • Vårt övergripan...
Nyheter

Vårt övergripande mål är jämlikhet

Sverige dras isär. Inkomsten för en vd på ett av Sveriges 50 största företag är nu drygt 55 gånger så hög som en vanlig industriarbetarlön. Det skriver Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson idag på DN debatt.

Sverige är i dag ett land där de som bor i stora hus och centrala bostadsrätter köper nya kök utan att blinka. De river ut och kör till tippen samtidigt som lägenheterna på andra håll i landet är så slitna att man bara kan drömma om det kök som just hamnade på soptippen.

Somliga flyger alltid business class. Andra har svårt att ha råd med busskort. Vissa vaskar champagne. Andra torkar upp. Allt fler lever tills de blir över hundra samtidigt som livslängden för kvinnor med låga inkomster ligger still.

I detta tudelade Sverige står vi nu inför att på nytt sätta oss med regeringen för att förhandla fram en vårproposition om riktlinjerna för den ekonomiska politiken Den här mandatperiodens sista budget. Nödvändiga och rejäla steg behöver nu tas för att vända utvecklingen.

I dag vet vi alla att ekonomisk ojämlikhet är dåligt för ett lands utveckling. Ändå envisas riksdagens övriga partier med att just bedriva en politik för att öka klyftorna. En politik som trots allt tal om hårda tag och mer resurser till militär och poliser faktiskt leder till ökad otrygghet och ökad kriminalitet.

Vårt mål i förhandlingarna om vårpropositionen är att få regeringspartierna att erkänna problemen med att de ekonomiska klyftorna har växt också under deras regeringstid. Att den linje de valt, att inte vilja omfördela från rik till fattig via skattesystemet, inte har varit vägen framåt mot ett land där människor känner trygghet och framtidshopp. Vi driver på för att Sverige ska bli navet i arbetet för ekonomisk jämlikhet både nationellt och internationellt.

För att det ska vara möjligt krävs genomgripande förändringar på sex områden:

1. Jämlikhet som övergripande mål. Sverige måste återigen ta täten och ha målsättningen att bli världens mest jämlika land. För det krävs att målet om jämlikhet sätts i första rummet.

2. Ett skattesystem som inte är riggat för de rika. Omfördelningen via vårt gemensamma skattesystem har sjunkit år efter år. Hur blev det så? Svaret heter politik.

3. Ökad social rättvisa. Det är inte bara några som drar ifrån, det är också många som lämnas efter. År efter år har nivåerna i socialförsäkringarna släpat efter.

4. En välfärd att lita på. En väl utbyggd välfärd behövs för att vi alla ska kunna leva bra liv oavsett ekonomiska tillgångar. Att stärka och utvidga välfärdstjänsterna är därför avgörande för jämlikheten.

5. Investera för framtiden. Vi vill investera för framtiden. Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och bostadsbristen är akut och järnvägen är helt undermålig.

6. En arbetsmarknad för alla, inte bara de rikaste. Osäkra och slitsamma anställningar är en av de viktigaste grunderna för ojämlikhet i inkomster, trygghet och hälsa.

Läs hela artikeln på DN Debatt