sida
Ballonger i olika färger som flyger mot en blå himmel.

EU-valskolan 2019

Vad är EU-valskolan?

EU-valskolan var Vänsterpartiets samlade studiematerial inför valet till EU-parlamentet 2019. Materialet finns fortfarande tillgängligt för att du eller din partiförening ska kunna få en inblick i vår EU-politik, höra vad vi gick till val på och vilka våra bästa argument var. En hel del av argumentationen är ju ungefär densamma även idag.

EU-valskolan består av:

  • Ett övergripande textdokument (det du läser just nu) där all information finns samlad. Detta dokument kommer att ligga på hemsidan. Till dokumentet finns en studiehandledning framtagen i samverkan med ABF. Man kan alltså studera EU-valskolan själv eller i sin partiförening om man så önskar.
  • En power point-presentation som tagits fram utifrån textdokumentet, som EU-skolans kursledare pratar utifrån på alla EU-valskolans kurser runtom i landet.

Du kan alltså studera EU-valskolan själv eller i en studiecirkel som du kan starta utifrån det material som finns tillgängligt här. Eller så kommer du på ditt distrikts centrala träffar. Hör av dig till ditt distrikt och fråga om de kommer anordna EU-valskolan.

Syftet med EU-valskolan och vilka den vill nå.

Ju fler av Vänsterpartiets medlemmar som kan argumentera för partiets politik och bidra till valrörelsen desto bättre. Därför är det utmärkt om så många som möjligt av partiets medlemmar tar del av EU-valskolan.

EU-valskolan ska ge oss den politiska argumentation och de grundläggande redskap vi behöver för att kunna vara aktiva i valrörelsen och på ett effektivt sätt bidra till den, till att engagera fler och framför allt till att sprida vårt budskap. Både i form av inledningar vi kan använda oss av i kontakt med väljare och i form av argumentation, exempelvis frågor och svar. I EU-valskolan finns också information om politiska sakfrågor i bilagan Vänsterpartiets EU-politik – frågor och svar, som Vänsterpartiets valarbetare har nytta av för att kunna sköta mejl- och telefonsvar. Detta underlättar även för valaktivister när exempelvis skolklasser eller specialintresserade kommer till valstugor eller om valaktivister är aktiva på sociala medier.

Mer avancerad valledarinformation om exempelvis annonsköp, kampanjplanering- och organisering och så vidare, ingår inte i EU-valskolan utan sprids av partikansliet i separata kanaler.

Tillgång till EU-valskolan.

Du kan ladda ner både textdokumentet och presentationen längre ner. Du behöver ett lösenord för att komma åt materialet. Lösenordet får du genom att skicka en förfrågan till [email protected].

Ladda ner både textdokumentet och presentationen här…

Prenumerera på nyhetsbrev