• Hem
  • Vänsters lösnin...
Jonas i media

Vänsters lösningar behövs även i Europa

Vi har ett nytt politiskt landskap. I Sverige har vi nu en ”högermittenregering” som på avgörande punkter bedriver en ojämlikhetens politik med ökade inkomstklyftor, fler privatiseringar och attacker på anställningstryggheten och välfärden.

Vi i vänstern behövs mer än någonsin. Vi är de som utmanar den politiken. Vi var det enda rödgröna partiet som gick fram i valet 2018, vi kommer nu vara den främsta kraften mot denna högervridna politik och vi är det rödgröna parti som kan växa i nästa val. Vi kommer att bilda opinion och organisera rörelser för en helt annan politik, för jämlikhet, trygga jobb och en radikal klimatpolitik. Vi märker redan att Vänsterpartiet växer ytterligare i denna nya oppositionsroll. Att vi lyckas och växer är avgörande inte bara för politikens innehåll framöver utan också för att högern och rasisterna inta ska kunna ta makten efter nästa val. Vår framgång kan avgöra Sveriges politiska framtid.

Vår uppgift i Sverige är i grunden densamma som vår uppgift i det kommande EU-valet. Att vänstern växer har betydelse både där och här hemma. Situationen i EU är dessutom ganska lik den på hemmaplan. EU-eliten, oavsett om den består av socialdemokrater, högerpartier eller liberaler, är överens om en ekonomisk politik som ökar klyftorna, en politik som räddar bankerna och offrar välfärden när det blir kris. Storföretagen och lobbyisterna har stort inflytande samtidigt som löntagarnas rättigheter och miljön kommer i andra hand.

I EU-parlamentsvalet utmanas denna politik från två håll. På ena sidan finns rasistiska och ibland öppet fascistiska partier som pekar på EU:s brister men vars egna alternativ är en inskränkt nationalism, en djupt konservativ politik och hat mot flyktingar.

Vår uppgift i Sverige är i grunden densamma som vår uppgift i det kommande EU-valet. Att vänstern växer har betydelse både där och här hemma

Den andra politiska kraft som utmanar EU-eliten är den växande vänstern som utmanar EU:s högerpolitik och vill se gemensamma lösningar för att rädda klimatet, stoppa EU:s högerpolitik och stärka välfärden. Vi är en del av den växande europeiska vänstern. Vilken sida som vinner valet i maj kan bli avgörande.

Vänsterpartiet hör självklart hemma med andra vänsterpartier som utmanar EU:s högerpolitik. Vi behövs i detta avgörande politiska vägval. Vi kan göra något som EU-eliten varken kan eller vill: ge verkliga politiska alternativ till de problem som EU-politiken skapar och förstärker.

Samtidigt är klimatkrisen akut. Vad som sker inom EU på klimatområdet de närmaste åren har stor global betydelse. Vänsterpartiet har den mest konsekventa klimatpolitiken. Vi nöjer oss inte med att investera rätt, vi vill avveckla fossilberoende och klippa EU:s band till de mäktiga kapitalintressen som gör vinst på att förstöra klimatet. Vi kopplar klimatfrågan till jämlikhet och demokrati. Vi har förslagen om bättre tågtrafik, utfasning av fossila bränslen och gröna investeringar, men vi går längre än så.

Europa behöver ett bättre och mer demokratiskt samarbete än dagens EU. De nationella demokratierna måste få mer inflytande, företagens intressen måste motas tillbaka. Vi vill ta makten från byråkrater och lobbyister. Därför är det så viktigt att vi nu kan gå ut i en valrörelse tillsammans och prata om hur vi kan göra skillnad.

Vi vill använda vår kritik mot EU för att utmana systemet och förändra. Vi ska inte sprida uppgivenhet – vi ska sprida kamplust. I det arbetet har vi så mycket gemensamt med den växande vänstern runt om i Europa. När Portugals regering vägrar lyda EU:s order och i stället bedriver vänsterpolitik – då är vi på deras sida. När länder i EU vägrar godta privatiseringspolitiken så är vi med. När EU vill satsa på militär och upprustning så vill vi att pengarna i stället ska gå till klimatinvesteringar. Vi nöjer oss inte med att säga ”titta vad dåligt – vad var det vi sa”. Just eftersom vi är så kritiska så är vi den bästa rösten för förändring. Det ska vara vårt budskap till väljarna.

Mycket står på spel, jag kan inte tänka mig något viktigare i dag än att rädda klimatet och mota tillbaka rasisterna. I det arbetet behövs Vänsterpartiet.

Jonas Sjöstedt

Artikeln är tidigare publicerad i Flamman