• Hem
  • Vänsterpartist ...
Nyheter

Vänsterpartist blir ordförande i internationell jämställdhetskommitté

Emil Broberg (V) har utsetts till ordförande för jämställdhetskommittén inom CEMR, en europeisk samarbetsorganisation för kommuner och regionförbund.

– Det känns roligt och utmanande att ta sig an jämställdhetsfrågor på en mer internationell och europeisk nivå, säger han.

Emil Broberg ser många olika delar som han vill arbeta med som ordförande, men i grunden handlar det om att utveckla ett jämställdhetsarbete på lokal- och regionalnivå. Han nämner CEMR-deklarationen för jämställdhet som ett bra verktyg, en deklaration som kommuner och landsting kan ställa sig bakom och med det höja ambitionerna i sitt jämställdhetsarbete. I dag har till exempel cirka 120 svenska kommuner ställt sig bakom deklarationen.

– Sen finns det rena sakpolitiska frågor som vi har tittat på. Dels om kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Där ser det olika ut i hela Europa men alla länder har problem och utmaningar. Dels är det mäns våld mot kvinnor som vi vill fokusera på.

CEMR, eller Council of European Municipalities and Regions, är en europeisk samarbetsorganisation för kommuner och regionförbund. CEMR samlar 57 kommun och regionförbund i 41 länder.

Emil Broberg är i dag tredje vice ordförande i SKL, Sveriges kommuner och landsting. Han är även gruppledare för Vänsterpartiet i Östergötland. Han tillträder formellt som ordförande för CEMR:s jämställdhetskommitté i sommar.