• Hem
  • Vänsterpartiets...
Kongressnyheter

Vänsterpartiets valstrategi antagen

Vänsterpartiets kongress beslutade idag om en strategi för valet.
Den röda tråden i valstrategin är en politik grundad i solidaritet istället för girighet. Det kommande valet kommer att innehålla tydliga alternativ för Sveriges framtid. Vinstslöseriet i välfärden kommer att blir den viktigaste frågan i valet för Vänsterpartiet. Strategin antogs efter en lång och livlig debatt som visar på den stora bredd och engagemang som ryms i partiet, för vinstfrågan men också för alla andra frågor som Vänsterpartiet driver. Det engagemanget bär vi med oss i valrörelsen och även under kommande mandatperiod.

Vi är ett socialistiskt och feministiskt parti och det förpliktigar oss att se längre fram än till valdagen. Vi är ett parti med långsiktiga ambitioner, men vi är också ett parti som är berett att genomföra förändringar idag och de närmsta åren. Vi är medvetna om att allting inte går att göra under en mandatperiod, därför avgränsar vi tydligt våra ambitioner inför väljarna. Vi kommer, till skillnad från regeringen Reinfeldt, inte att gå till val med luddiga formuleringar, och sedan genomföra en politik som människor inte känner igen. När Vänsterpartiet styr kan människor lita på att det vi säger ska göras, också blir genomfört.

Den borgerliga politiken har lett till allt fler osäkra anställningar som i sin tur innebär ökad stress och dåliga möjligheter för allt för människor att planera för sin framtid. Den allt större låglönesektorn innebär att oseriösa arbetsgivare gynnas och där breder den ekonomiska brottsligheten ut sig.

Vänsterpartiet vill satsa på trygga jobb. Vi vill förstärka anställningstryggheten. Vi vill att a-kassan och sjukförsäkringen återupprättas för en verklig trygghet åt människor – vi kan alla drabbas av motgångar i livet. Vi vill ha fler jobb inom skola, vård och omsorg istället för sänkt skatt för de rika.

Vi står vid ett avgörande vägskäl. Ska Sverige vara ett samhälle som har solidaritet och rättvisa som grund, eller ett som drivs av girighet.

Valet 2014 har vi en historisk möjlighet att vända utvecklingen och återuppta bygget av ett samhälle att lita på. Ett samhälle där vi litar på varandra. Sverige har alla förutsättningar för att bygga en framtid med gemenskap och solidaritet. Det kommer inte att förverkligas utan Vänsterpartiet.