• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet vill ha lagstiftning om flyktingmottagandet

Vänsterpartiet välkomnar regeringens förslag till förbättring av etableringen av dem som nu kommer till Sverige, men det behövs tvingande lagstiftning och ekonomiskt stöd för att alla kommuner i landet verkligen ska kunna ta emot.
– Det är vårt gemensamma ansvar att på bästa sätt möta människor som kommer hit efter ett stort lidande. Det här är en utmaning för hela Sverige. Därför bör migrationsverket råda över fler egna anläggningsboenden så att det är staten – och inte entreprenörer som Bert Karlsson – som planerar flyktingmottagandet, säger Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson (V).

Vänsterpartiet vill komplettera regeringens förslag till bättre integration på flera punkter, bland annat med svenskundervisning från dag ett. För det krävs SFI med olika yrkesinriktningar, effektiv validering och utökat stöd till studiehandledning för modersmål för barn.
– Det är glädjande att regeringen nu tydligare adresserar den svåra situation som råder i flyktingmottagandet. Mobiliserar vi våra gemensamma resurser på ett kreativt och förtänksamt sätt kan vi hjälpa fler medmänniskor, och samtidigt bli ett mer utvecklat och bättre rustat land, säger Christina Höj Larsen.

För mer information:
Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64