• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet vill ha gratis medicin för mormor

Vänsterpartiet föreslår i sin kommande budgetmotion att avgiftsfria läkemedel införs för alla personer över 80 år. Förslaget är en viktig del i arbetet för att öka den ekonomiska jämlikheten och jämställdheten och väntas kosta 960 miljoner kronor 2020, för att öka något följande år.

– Idag kan hjärtsjuka mormor hamna hos kronofogden för att hon inte har råd med medicinerna. Det är en skam för Sverige. Ingen äldre ska behöva ställas inför valet att betala räkningarna eller köpa nödvändig medicin, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet.

Dagens högkostnadsskydd innebär att läkemedelskostnaderna kan uppgå till 2 300 kronor under ett år. För äldre med låg pension blir kostnaderna kännbara. Antalet fattigpensionärer som är beroende av äldreförsörjningsstöd har nästan dubblerats sedan början på 2000-talet och uppgår idag till omkring 25 000 personer. Omkring en tredjedel av alla kvinnor över 80 år lever med låg ekonomisk standard.

– Vänsterpartiets ambition är att riva upp hela pensionssystemet för att kunna höja pensionerna, men i väntan på det gör vi vad vi kan för att underlätta för äldre med pressad ekonomi. Och vi vet att just en sån här reform kan vara avgörande för att våra mormödrar, som slitit hela livet, ska slippa oroa sig för vardagsutgifterna, säger Ulla Andersson.