• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Nyheter

Vänsterpartiet vill ha gratis medicin för äldre

Alla äldre över 80 år borde få gratis läkemedel. Det föreslår Jonas Sjöstedt på Vänsterpartiets dag i Almedalen.

– Många har slitit hårt hela sitt liv men när de blir gamla får de en väldigt pressad ekonomi. Med låg pension är det svårt att ha råd med dyra mediciner. Därför vill vi att alla över 80 år ska få gratis medicin, säger Jonas Sjöstedt.

För personer över 80 år skulle förslaget innebära en minskad kostnad med i genomsnitt cirka 1700 kronor per år och person. För den äldre som har stort behov av läkemedel skulle förslaget innebära en ekonomisk lättnad med upp till 2 200 kronor per år. Förslaget avser läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånen, det vill säga de flesta receptbelagda läkemedel.

– Helst skulle vi vilja göra om hela pensionssystemet för att höja pensionerna. Framför allt är det kvinnor som drabbas av de låga pensionerna. Men pensionssystemet styrs av en uppgörelse mellan regeringen och de borgerliga partierna. Därför får vi hitta andra vägar för att förbättra de äldres ekonomi. Avgiftsfria läkemedel skulle få stor betydelse och göra livet lättare för många, säger Jonas Sjöstedt.

Reformen beräknas kosta cirka 850 miljoner kronor per år. Vänsterpartiet kommer att driva förslaget i de kommande förhandlingarna med regeringen om budgetpropositionen för 2017.

Läs mer om förslaget och om andra reformer som Vänsterpartiet har fått igenom för äldre.