• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Nyheter

Vänsterpartiet vill ha ett starkare försvar

Vi ska vara en tydlig röst för ett folkligt förankrat försvar och en trovärdig svensk militär alliansfrihet, står det i uttalandet som antogs av Vänsterpartiets partistyrelse den 15 juni.
Det betyder bland annat att Vänsterpartiet är emot fler förbandsnedläggningar.

Varför har V ändrat sig i försvarsfrågan?

– Vi vill att Sverige ska vara militärt alliansfritt och ha en egen aktiv utrikespolitik. Men för att alliansfriheten ska vara trovärdig krävs att vi har en hygglig försvarsförmåga. Vi har tagit konsekvensen av det, försvaret kan inte skäras ner hur mycket som helst, säger Jonas Sjöstedt.

Det står i uttalandet att återinförandet av värnplikten Vänsterpartiets enskilt viktigaste försvarspolitiska fråga. Varför är det så viktigt?
– Vi vill ha ett folkförsvar, inte en yrkesarmé. Vi tror att det betyder mycket för försvarets demokratiska förankring. Inom en värnplikt måste man kunna göra både militär och civil tjänstgöring. Försvarets förmåga att hantera andra typer av kriser, exempelvis naturkatastrofer, måste öka, inte minst beroende på klimatförändringarna.


Är risken stor för ett Natomedlemskap idag?

– Ja, regeringen anpassar oss stegvis till ett sorts de facto medlemskap. Det vill inte vi. Vi vill verka för fred och nedrustning, det är motsatsen till ett Nato som bygger sin strategi på militära lösningar och kärnvapen. Istället vill vi bidra till fler FN-ledda fredsbevarande insatser.

Vad vill V när det gäller Natosamarbetet?
– Vi är emot att svenska soldater står under Natobefäl i Afghanistan och emot deltagandet i EU:s och Natos stridsgrupper. Vi vill inte upplåta Sverige som övningsplats för Natos militärövningar. Vi står för en trovärdig militär alliansfrihet, säger Jonas Sjöstedt.

Citat ur uttalandet:
”En förutsättning för att försvaret ska ha möjlighet att möta olika hot och utmaningar är att försvaret har en stark folklig förankring. Därför är återinförandet av värnplikten Vänsterpartiets enskilt viktigaste försvarspolitiska fråga. Vi vill att alla män och kvinnor i Sverige ska mönstra och att alla som är lämpliga ska genomföra en kortare militär grundutbildning.”

”När det gällt Nato anser Vänsterpartiet att vårt territorium, vårt luftrum och vårt territorialvatten inte ska upplåtas för Natoledda militärövningar. Sverige bör tydligt tacka nej till att delta i EU:s stridsgrupper och Natos snabbinsatsstyrka. Sveriges representation i Natohögkvarteret i Bryssel bör avvecklas.”

Hela uttalandet som pdf.
Försvarspolitiskt uttalande

Foto: Soldatnytt.
(Personen på bilden har inget med texten att göra.)