• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Nyheter

Vänsterpartiet vill ha dygnetruntöppna vårdcentraler

På Vänsterpartiets dag i Almedalen presenterade Jonas Sjöstedt ett förslag för dygnetruntöppen primärvård.

– Många gånger när man behöver vård snabbt sker det utanför vårdcentralernas normala öppettider. Med dygnetruntöppna vårdcentraler skulle många människor slippa akutmottagningens långa väntetider. Samtidigt skulle akuten avlastas så att de som trots allt måste dit även de får vård snabbare, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet vill föra in en bestämmelse i sjukvårdslagen om att primärvården ska vara tillgänglig dygnet runt. Landstingen/regionerna ska ges ansvar att planera var dygnetruntöppen primärvård ska lokaliseras samt vad den ska innehålla, utifrån lagstiftningens krav. Av effektivitetsskäl varken kan eller ska all primärvård vara öppen dygnet runt, men det ska finnas sådan tillgänglig. Utformningen av primärvården måste anpassas till att behoven ser olika ut i olika delar av landet. Förslaget innebär en omstyrning av vårdens resurser och bedöms vara kostnadsneutralt. Vid behov är vi beredda att efter förhandling med SKL tillskjuta medel för omställningen.

– Med dygnetruntöppna vårdcentraler kan man få en vård med bättre kontinuitet än på akuten. Det blir vård i en tryggare miljö. Du ska få vård nära när du behöver den, säger Jonas Sjöstedt.

Läs mer om förslaget här (pdf)