• Hem
 • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden
Barn i skolan som håller upp v-tecknet

Vänsterpartiet vill förbättra skolmaten

Vänsterpartiet satsar över en miljard på att förbättra skolmaten. Fokus ligger på hållbar matlagning i riktiga kök med utbildad personal som har inflytande över hela processen. Förslagen kommer att bidra till att höja kvaliteten på skolmaten och få bort matsvinnet.

– På många håll berättar elever att de hoppar över lunchen flera dagar i veckan. Det ger inte speciellt bra förutsättningar för att orka med en hel skoldag. Samtidigt vet vi att det finns gott om skolor i Sverige där eleverna äter upp och dessutom menar att de gillar den. Där verkar framgångsfaktorn vara att tillagningen sker på plats, säger Jonas Sjöstedt.

– Vi har därför tagit fram förslag som vi tror kommer att förbättra förutsättningarna för att kunna tillaga riktigt bra mat i skolköken runt om i landet. Vårt skolmatslyft skulle faktiskt både göra maten godare och mer näringsriktig samtidigt som vi minskar dess påverkan på klimat och miljö, säger Jonas Sjöstedt.

Förslagen är fyra till antalet och innehåller också krav på medfinansiering som ska ställas av kommunerna på skolköken.

 1. Bygg riktiga tillagningskök
  Bra skolmat kräver riktiga tillagningskök. De skolor som vill organisera om matlagningsprocessen och bygga tillagningskök ska få ekonomiskt stöd för att genomföra det. Kommuner som bygger nya skolor ska kunna söka ersättning för att installera tillagningskök istället för att köpa in maten från matleverantörer, och detsamma gäller om- och tillbyggnation av gamla kök.
 2. Fortbilda personalen i god och hållbar matlagning
  Personalen ska ges goda förutsättningar och inflytande över hela processen från råvara till färdig maträtt. För att kunna ta ett helhetsgrepp både vad gäller hälso- och miljöaspekter ska kökspersonal på skolor få tillgång till utbildning i god och hållbar matlagning.
 3. Minska matsvinnet
  Kommuner vars skolor genomför åtgärder för att minska matsvinnet ska kunna söka stöd för det. Pengarna kan gå till att införskaffa matvågar att placera i matsalen. De kan även användas till att genomföra utbildningssatsningar med material från exempelvis Livsmedelsverket, eller till att skicka kökspersonal på fortbildning om klimat- och miljöfrågor och hur man praktiskt kan arbeta för att minska matsvinnet.
 4. Servera frukost och frukt i skolan
  Frukost för barn och unga är viktigt. Skolor som vill satsa på att börja ha frukthörnor, frukost eller dylikt ska kunna få ekonomiskt stöd för det.

– Det finns många skolelever i vårt land vars familjer lever med små ekonomiska marginaler och det kan vara svårt att fylla på kylskåpet i slutet av månaden. Inte minst för dem, är vårt skolmatslyft viktigt. Det är självklart för oss att alla elever ska kunna ta del av undervisningen på jämlika villkor, avslutar Sjöstedt.

Kostnad för skolmatslyftet:
300 mnkr 2019, 500 mnkr 2020 och 2021

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64 (ej sms)

Dela den här sidan:

Kopiera länk