Vänsterpartiet växer stadigt


Med två år till nästa val växer Vänsterpartiet stadigt, både i opinionen och i antal medlemmar. Bara under sommaren har 977 personer ansökt om medlemskap.

– Det är exceptionellt för en sommar när det inte är val, och det visar att det är många som vill ha ett rättvist samhälle, där inte bara de rika på toppen klarar sig bra, kommenterar Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler.

För med information, kontakta Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64