• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet välkomnar SKL:s pensionsbesked

Runt 130 000 före detta kommun- och landstingsanställda pensionärer skulle få sänkt pension 2018. Idag beslutar SKL att de pensionärer som fått besked om sänkta pensioner ska kompenseras. En fråga som varit högt prioriterad för V.
– När vi såg detta satte vi igång ett arbete för att hitta en lösning så att ingen skulle drabbas negativt, säger Vänsterpartiets Emil Broberg, tredje vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Runt 130 000 tidigare kommun- och landstingsanställda omfattas av det aktuella avtalet och de skulle förlora uppemot 1500 kronor i månaden. En kännbar summa, säger Emil Broberg:
– Många pensionärer har idag en svår ekonomisk situation och vi vill ju ha ett samhälle med en ekonomi som fungerar för alla, inte bara några få. Vi kan inte se på utan att agera när så många pensionärer drabbas av en försämrad ekonomi, säger Emil Broberg.

Bakgrunden till sänkningen är de justeringar som gjordes i samband med att det gamla ATP-systemet skrotades. Nu kommer pensionerna ligga kvar på samma nivå som 2017. Kostnaden för detta blir cirka 1,2 miljarder kronor.
– Det är helt orimligt att ha ett system som sänker pensionen för så många med så mycket till följd av faktorer som ingen kan förutse. Därför var det självklart för oss att fatta detta beslut, säger Emil Broberg.