• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Nyheter

Vänsterpartiet tar ansvar och lägger ingen egen budget

När valresultatet stod klart var de rödgröna det största blocket i riksdagen. Men Alliansen med Moderaterna i spetsen, tillsammans med Sverigedemokraterna, avsatte ändå statministern. Detta trots att de inte hade någon egen regeringsbildare att tillsätta. Sedan dess befinner sig Sverige i ett politiskt vakuum.

Det är tydligt att Alliansen inte hade någon gemensam plan för hur Sverige skulle styras. Nu har 80 dagar gått sedan valnatten och de har fortfarande inte enats. Avståndet mellan de borgerliga partierna är i dag lika långt som vårt avlånga land. Alliansen existerar i praktiken inte längre som ett politiskt projekt.

I dag styrs Sverige av en övergångsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. För första gången i vårt lands historia ska en övergångsbudget hanteras. Det beror på att vi riksdagspartier ännu inte lyckats hitta en lösning på regeringsfrågan och då måste Sveriges alla olika delar ändå kunna fortsätta att fungera.

På grund av situationen måste vi tills vidare leva med en övergångsregering och en övergångsbudget. Den finns i väntan på att en ny regering tillträder och kan lämna de förslag till ändringar i statens budget som följer av dess politiska inriktning.

I det läget meddelar Moderaterna att de vill motionera på övergångsbudgeten. Moderaternas agerande har pressat de övriga borgerliga partierna att agera på samma sätt och detta trots att de vet att det inte är en rimlig ordning.

Om Moderaternas egen budget går igenom innebär det att övergångsbudgeten fälls och övergångsregeringen får styra med Moderaternas ekonomiska politik. I nuläget ser det ut som att det kan bli verklighet eftersom Centerpartiet och Liberalerna kommer att rösta på sina egna budgetförslag i förberedande omröstningar och sedan lägga ner sina röster i slutvoteringen.

En M-budget väntas i slutvoteringen även få stöd av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Då faller övergångsregeringens budget och den tillfälliga regeringen måste styra landet med en M-budget för en övergångsregering kan inte avgå. En budgetmotion som, särskilt i ett läge med tidsbrist och osäkerhet, blir svår att styra statsapparaten med på ett ordnat och stabilt sätt. Det innebär att alla de här partierna, med Moderaterna i spetsen, bidrar till att skapa kaos.

Men det finns de som vill att arbetet med övergångsbudgeten ska gå till på ett ansvarsfullt sätt.

Vänsterpartiet har under den senaste mandatperioden förhandlat med regeringen om budgeten. Vi har även varit med och slutit flera blocköverskridande överenskommelser. Det har varit ett givande och tagande. Ibland har vi fått som vi vill, ibland inte.

Vänsterpartiet vill fortsätta att ta ansvar. Vi förväntar oss en ordnad och ansvarsfull process med övergångsbudgeten. Vi anser att den bör passera genom riksdagen som det var tänkt när lagstiftningen antogs och som de principer den är byggd på avser att säkerställa. Vänsterpartiet kommer av de skälen inte att lägga någon egen budgetmotion i detta läge. Vi har tillräckligt stark tilltro till vår ekonomiska politik – med konkreta lösningar på problem och utmaningar i vår samtid – för att presentera den samlat för svenska folket och i riksdagen, så snart förutsättningarna i regeringsfrågan är klargjorda.

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (V)
Mia Sydow Mölleby, gruppledare och ledamot i konstitutionsutskottet (V)

Läs hela debattartikeln i DN här

Dela den här sidan:

Kopiera länk