• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Nyheter

Vänsterpartiet storsatsar på ungdomsgaranti

Vänsterpartiet föreslår idag en ungdomsgaranti för att råda bot på den massiva ungdomsarbetslösheten. Inom 90 dagar ska alla unga arbetslösa erbjudas arbete till avtalsenlig lön eller utbildning som kan vara yrkesinriktad eller syfta till gymnasiekompetens. Närmare ett 100 000 ungdomar är öppet arbetslösa eller omfattas av aktivitetsstöd. Två av tre ungdomar i den gruppen har varit arbetslösa i tre månader eller mer. Regeringens jobbpolitik har havererat och alliansen saknar idéer för att förändra situationen.

– Vi föreslår en ungdomsgaranti som ger 57 000 nya jobb och/ eller utbildningsplatser. Unga arbetslösa ges prioritet från dag ett och kommer inte att lämnas i sticket som med regeringens politik. Vi ser hur nästan en hel generation unga inte kommer in på arbetsmarknaden. Det är ett slöseri med resurser både för den som drabbas och för samhället, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

I Vänsterpartiets förslag erbjuds fyra former av arbete: garantijobb, utbildningsvikariat, lärlingsanställning, traineeanställning. Utbildningssatsningarna kan vara arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola, yrkesvux eller komvux. Det ska vara möjligt att kombinera jobb och utbildning inom ramen för garantin. Ungdomsgarantin omfattar samtliga arbetslösa unga som varit inskrivna hos arbetsförmedlingen i tre månader eller mer, och beräknas kunna kosta 7,3 miljarder kronor på årsbasis. Förslaget finns med i Vänsterpartiets kommande budgetförslag.

– Det är en stor satsning som kommer att ge stor effekt. Samhället har ett ansvar för att bryta utestängningen av unga från jobben. Vi är skyldiga att se till att unga får en bra start i vuxenlivet, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiets ungdomsgaranti
Se video från presskonferensen