• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Nyheter

Vänsterpartiet storsatsar för att ge unga bättre livsvillkor

Hög arbetslöshet, stor bostadsbrist och otrygga anställningar påverkar ungas möjligheter i livet och skapar stor otrygghet. Vänsterpartiet satsat nu 10 miljarder i form av bostadsinvesteringar, satsningar på jobb och utbildning, bättre anställningstrygghet, högre studiemedel, fler kuratorer och fler psykologer på landets ungdomsmottagningar.

Satsningarna ger nästan 30 000 nya utbildningsplatser inom komvux, arbetsmarknadsutbildning och yrkeshögskola och 40 000 bostäder om året, varav en majoritet ska vara hyresrätter.

– Idag är många ungdomar mambos och många bor hemma tills de är i 25-årsåldern. Vi vill ge unga jobb eller utbildning och ett eget boende, säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiordförande.

Att jobba vid sidan av studierna ska vara en möjlighet, inte ett tvång. Vi vill förbättra studievillkoren och minska den ekonomiska stressen på studenterna.

– Höjda studiemedel med 750 kr i månaden ger studenterna bättre möjlighet att koncentrera sig på sina studier, säger Stefan Lindborg, förbundsordförande Ung Vänster.

Vänsterpartiet föreslår också en satsning på landet ungdomsmottagningar som ska rustas och med ett stimulansbidrag ge möjlighet till att anställa fler psykologer, kuratorer, barnmorskor och läkare.

– Den psykiska ohälsan ökar. Samhället har allt att vinna på att åtgärda de problem som ligger till grund för de ungas rotlöshet och otrygghet, säger Ulla Andersson ekonomisk-politisk talesperson.

Läs mer om Vänsterpartiets satsning här