• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet stödjer satsning på kollektivtrafik

Vänsterpartiet har en omfattande politik kring att utveckla och satsa på kollektivtrafiken och stödjer därför det tillkännagivande som gjorts i trafikutskottet idag om att staten ska medverka till att antalet kollektivtrafikresor fördubblas.

– Stora delar kollektivtrafikbranschen har som redan idag som målsättning att fördubbla antalet resenärer mellan 2006 och 2020 och att på sikt uppnå en fördubbling av kollektivtrafikens resandeandel. Vi i Vänsterpartiet delar denna målsättning. Vi är därför mycket positiva till att utskottsmajoriteten framhåller vikten av att understödja kollektiv-trafikbranschens mål, säger Emma Wallrup, ledamot för Vänsterpartiet i trafikutskottet

Vänsterpartiet vill utöver detta också att regeringen ska ta fram tydliga delmål och konkreta åtgärder för hur fördubblingen av kollektivtrafikresor ska nås.