• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet stödjer den svenska sexköpslagen

De positiva effekterna av den svenska sexköpslagen är överdrivna, enligt en studie från Malmö högskola som har gjorts på uppdrag av RFSU. RFSU går nu till angrepp mot sexköpslagen och ifrågasätter den, eftersom de menar att lagen ska ha lett till ökad osäkerhet bland dem som är kvar i prostitution.  Vänsterpartiet ställer sig frågande till kritiken.
– Den svenska sexköpslagen är unik i världen i och med att den riktar sig mot mäns efterfrågan på kvinnor, barn och unga män för sexuella ändamål. Det som är viktigt med sexköpslagen är just att den kriminaliserar köparen, säger Vänsterpartiets feministiska talesperson Rossana Dinamarca.

– Vänsterpartiet står upp för den svenska sexköpslagen och anser att RFSU är fel ute när de ger sig på sexköpslagstiftningen. Lagen har en stark normerande kraft och har lett till att både attityderna i samhället kring sexköp har förändrats väldigt mycket samtidigt som färre personer köper sex. Vi vill förebygga och minska antalet sexköp. Att arbeta förebyggande handlar om att minska efterfrågan. Alltså är sexköpslagen förebyggande i sig. Alla problem kan dock aldrig rättas till enbart genom lagstiftning. För det krävs bl.a. sociala insatser. Vi ser dock ingen motsättning mellan att behålla sexköpslagen som den är och att kombinera den med stöd, hjälp och resurser riktade till dem som säljer sex samt andra insatser för att minska efterfrågan hos potentiella sexköpare. Tvärtom är en lagstiftning som tydligt säger att det inte är okej att köpa andras kroppar, en viktig förutsättning för att berättiga de insatser som krävs för att både förebygga prostitution och förbättra situationen för de som redan är prostituerade.
– Vi vill dessutom ta sexköpslagen ett steg till och även kriminalisera sexköp utomlands, säger Rossana Dinamarca.

 

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64