• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Nyheter

Vänsterpartiet stöder Byggnads krav om solidariskt ansvar

På tisdagsmorgonen träffade vänsterpartiledare Jonas Sjöstedt byggjobbare vid Nya Karolinska i Solna utanför Stockholm. I avtalsförhandlingarna mellan Byggnads och arbetsgivarsidan har facket ställt krav på att införa ett så kallat solidariskt ansvar. Det innebär att huvudentreprenören på ett bygge är ansvarig för att även anställda hos underentreprenörer får ut rätt lön, är rätt försäkrade samt att skatt betalas in som det ska. Ett liknande system finns redan i Norge. Vänsterpartiet driver den här frågan sedan tidigare och ser den som en nödvändig del för att skapa bra arbetsvillkor för alla på arbetsmarknaden.

– Det var väldigt fint att komma ut och träffa byggjobbarna vid Nya Karolinska. De är beredda att ta konflikt för sin rätt, men de ser också att frågan är större än bara byggsektorn. Människor utnyttjas i många branscher idag. Med ett solidariskt ansvar skulle många problem på svensk arbetsmarknad försvinna, det bli svårare för oseriösa arbetsgivare att utnyttja arbetare från andra länder med dåliga villkor. Byggarna jag träffade idag visade tydligt att den fackliga kampen är solidarisk till sin natur och att man står upp inte bara för sina egna utan för allas rättigheter, säger Jonas Sjöstedt.