• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet seglar med Ship to Gaza för att bryta Israels blockad

Fartyget Estelle är nu på väg längs Sveriges kust med slutdestination Gaza. Vänsterpartiet stöder Ship to Gaza och står bakom kravet på att blockaden av Gaza måste brytas.

– Israels blockad skapar lidande och misär för Gazas hårt prövade befolkning som inte kan leva ett normalt liv. Man saknar bland annat mediciner och byggmateriel och vardagslivet begränsas och försvåras ständigt av den olagliga blockaden. Därför måste den brytas, säger Eva Olofsson, riksdagsledamot från Vänsterpartiet och en av passagerarna när Estelle seglar till Almedalen i Visby.

Fartyget Estelle kommer att segla längs svensk och europeisk kust under de kommande månaderna, och i varje hamn arrangeras möten och kulturevenemang för Gazas sak. En rad företrädare för Vänsterpartiet, bland annat riksdagsledamoten Torbjörn Björlund som deltog förra året och Dror Feiler som också är talesperson för Ship to Gaza, kommer att medverka under olika delar av färden.

– Vi deltar för att vi vägrar att passivt se på när palestiniernas mänskliga rättigheter dagligen kränks. Ship to Gaza är en fredlig hjälpaktion, som också bidrar till att sätta press på Israel och internationella aktörer för att befria Gaza från blockaden, säger Jacob Johnsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och också han en av passagerarna på Estelle.