• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet sätter stoppdatum för fossilberoendet

Ingen olja, brunkol eller fossilgas ska kunna eftersökas eller utvinnas inom EU efter 2030, det anser Vänsterpartiet. EU bör även införa stoppdatum för fossila drivmedel och försäljning av fossildrivna bilar inom EU.

– Läget är akut, och vi behöver sådana här åtgärder för att kunna leva på den här planeten på ett rimligt sätt i framtiden, säger Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.

Drygt 40 procent av elproduktionen inom EU sker genom förbränning av fossila bränslen. För att i tid innan 2030 vända utsläppskurvan för växthusgaser måste kol, olja och fossilgas ersättas med förnybar energi. Ett första steg i att förhindra framtida investeringar i fossila naturtillgångar, med ökade klimatutsläpp som följd, är att dessa istället stannar kvar i marken.

– Kol, olja och fossilgas ska stanna kvar i marken. Vänsterpartiet har drivit motsvarande krav nationellt under lång tid. Nu kommer vi att driva motsvarande krav i EU. Det ska inte längre kunna löna sig att investera i det som förstör klimatet, säger Jonas Sjöstedt.

För att klara omställning där fossilutvinning idag ger många jobb, vill Vänsterpartiet att EUs regionala fonder ska kunna användas för omskolning och utbildning av de som drabbas.

EU bör även införa ett stoppdatum för fossila drivmedel. Ett stoppdatum bör införas senast 2035 efter att förbud mot försäljning av nya fossildrivna bilar införts 2025. Förbudet bör omfatta såväl vägtransporter som arbetsmaskiner.

För att bryta beroendet av fossila drivmedel måste dessa bytas ut mot bl.a. eldrift och biogas inom transportsektorn. Det är därför mycket viktigt att sända en tydlig signal till hela samhället och alla aktörer om tidsramen för omställning till fossilfria transporter.

För mer information:
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64 (ej sms)