• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden
Nooshi Dadgostar vår bostadspolitiska talesperson mot ljusgrå bakgrund.

Vänsterpartiet säger nej till höjd pensionsålder

Igår lade regeringen fram sitt förslag om höjd pensionsålder. Vänsterpartiet är kritiskt till höjningen då många inte klarar att arbeta ens till dagens pensionsålder. Det är helt orealistiskt att bara fokusera på åldern när det inte kombineras med kraftfulla satsningar på ett mer hållbart arbetsliv. 

– Den som arbetat ett helt yrkesliv ska kunna leva ett gott och värdigt liv. Så ser det inte ut med dagens pensionssystem. Av Kommunals medlemmar har 7 av 10 så låg inkomstpension att de får garantipension, trots att de har arbetat hela livet. Detta borde regeringen göra något åt, istället för att höja pensionsåldern, säger Nooshi Dadgostar, vice ordförande i Vänsterpartiet.

Den höjda pensionsåldern motiveras med att vi lever längre och klarar av att arbeta längre. Det stämmer dock inte. Korttidsutbildade personers livstid minskar och klyftorna i arbetslivet ökar. Och för dem som klarar av några år extra blir effekterna ändå små. Enligt Kommunals beräkningar ger varje enskilt år efter 66 års ålder mellan 139 och 203 kronor mer i månaden i disponibel inkomst.

Vänsterpartiet vill att inbetalningarna till pensionssystemet höjs. Det är huvudorsaken till att vårt pensionssystemet idag ger så låga pensioner. Det har en betydligt större påverkan än pensionsåldern.

Även sjukförsäkringen behöver förbättras, särskilt för den som är äldre. Vänsterpartiet föreslår därför att det bör införas en särskild åldersfaktor i sjukersättningssystemet som gör det lättare att få sjukersättning och man slipper ta ut inkomstpensionen i förtid.

– För att Vänsterpartiet ska kunna acceptera en höjd pensionsålder måste den kombineras med kraftfulla satsningar på ett mer hållbart arbetsliv så att fler orkar arbeta längre. För dem som tvingas avsluta sitt arbetsliv i förtid måste det finnas ett starkt ekonomiskt skydd som inte minskar den framtida pensionen, säger Nooshi Dadgostar.