• Hem
  • Vänsterpartiet:...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet: Så tar vi metoo på allvar i arbetslivet

I dag på den internationella kvinnodagen presenterar Vänsterpartiet flera förslag som följer med in i förhandlingsrummet med regeringen om vårbudgeten.

För unga kvinnor i arbetaryrken är det 50 procent vanligare med sexuella trakasserier på jobbet om man har en visstidsanställning jämfört med en tillsvidareanställning. En av de enklaste åtgärderna mot det är att ta bort anställningsformen allmän visstid. Visstidsanställningar ska få användas när det finns objektiva skäl för det – inte godtyckligt som idag.

– MeToo-berättelserna har kommit från alla håll, men det är tydligt att sexuella trakasserier ofta sker på jobbet. När Vänsterpartiet budgetförhandlar med regeringen igen så kan vi också lova att flera viktiga krav, med anledning av det MeToo-rörelsen har satt fokus på, följer med in i förhandlingsrummet, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Detta är en del av vad vi anser bör göras:

  1. MeToo-utbildning för chefer och skyddsombud

Vi vill ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att utbilda chefer och skyddsombud i hur vi får ett arbetsliv fritt från sexism. Satsningen sätts igång i höst, pågår i tre år och utvärderas sedan. Kostnad: 20 miljoner kronor per år.

 2. Se till att arbetsgivarna trappar upp arbetet mot sextrakasserier

Arbetsmiljöverket får också i uppdrag att kolla hur arbetsgivarna förebygger, hanterar och motverkar sexuella trakasserier. Det tillsynsprojektet ska också påbörjas i höst, pågå i tre år och sedan utvärderas. Kostar 20 miljoner kronor per år.

 3. Stärk skyddsombuden

Ibland utgör arbetsgivaren själva problemet. Här har skyddsombuden en nyckelroll, i synnerhet regionala skyddsombud, som betyder mest för små arbetsplatser. Därför vill vi öka det statliga bidraget till regionala skyddsombud med 30 miljoner kronor per år.

Läs Rosanna Dinamarcas, feministisk-talesperson, och Ali Esbatis, debattartikel i Göteborgs-Posten här.

 

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst

070-620 00 64