• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Nyheter

Vänsterpartiet presenterar modell för välfärd utan kommersiella intressen

Idag presentar Vänsterpartiet en modell för en välfärd fri från kommersiella intressen. Förslagen gäller skattefinansierad skola, förskola, äldreomsorg och vård.

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson, kommenterar:

– Vi vill lagstifta om att skattepengar för välfärden inte går till vinstdrivna företag. Förslaget innebär att de bolag som bara är ute efter vinst får tjäna sina pengar någon annanstans, samtidigt som vi kan ha flera olika slags utförare att välja på. I välfärden ska vi inte bemötas utifrån hur lönsamma vi anses vara, säger Jonas Sjöstedt.

– Genom att ta bort de kommersiella intressena skapas ett fokus på välfärdens kvalitet och jämlikhet. Det är det som ska styra välfärden, inte vad som ger mest vinst till ägarna. Dagens vinstdrift innebär att välfärden varje år läcker pengar motsvarande 20 000 jobb. Det är resurser som bättre behövs i välfärden, fortsätter Jonas Sjöstedt.

– Demokratiska beslut och noggranna bedömningar av behoven blir en förutsättning för att ge skattepengar till nya, icke vinstdrivna välfärdsverksamheter. Så skapar vi en jämlik välfärd och värnar skattemedlen, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson.

Modellen i korthet:

  • Lagstiftning om att skattepengar inte ska gå till vinstsyftande eller vinstutdelande aktörer inom vård, skola, förskola och äldreomsorg. Överskott ska stanna i verksamheten och sparas eller återinvesteras. Varken vinstutdelning eller dolda vinstuttag ska vara tillåtet, till exempel via intern prissättning, lån inom koncern eller liknande.
  • Befintliga företag som vill vara med och utveckla välfärden kan välja att omvandlas till exempelvis aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning. Det är en bolagsform som finns idag och som effektivt får bort vinstintresset från välfärden.
  • Beslut från kommunen, landstinget eller staten ska vara en förutsättning när skattemedel tilldelas välfärdsverksamheter. LOV samt berörda avsnitt i skollagen och hälso- och sjukvårdslagen upphävs. Detta eftersom de idag ger icke-offentliga aktörer rätt att själva bestämma var och när de startar vissa skattefinansierade välfärdsverksamheter.
  • Förslagen gäller skattefinansierad skola, förskola, äldreomsorg och vård. Om någon vill starta verksamheter som finansieras privat står det dem fritt att göra så.

 Ladda hem rapporten i sin helhet här

 

Bilder från presskonferensen

Kontakt:
José Gutierrez, pressekreterare till Jonas Sjöstedt, 072-207 35 53
Örjan Rodhe, politisk sekreterare, 073-781 09 57
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64