• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet presenterar fem förslag för sänkta bolåneräntor

Finansinspektionens lade i dagarna fram en rapport som visar att bolånen ger bankerna dubbelt så hög avkastning som den övriga verksamheten. En avkastning på 22 procent på eget kapital mot övrig bankverksamhet på 10-13 procent. Finansinspektionen pekar på att det finns ett rejält utrymme att pressa räntorna. Men politiska förslag i den riktningen saknas.

– Nivåerna på bolånen är provocerande för många. Men det kan vara svårt att som enskild kund pressa sin bank. Vi har fem förslag på hur man kan stärka kundens ställning på marknaden:

  1. Bankerna ska genom föreskrifter åläggas att erbjuda kunderna ett låneavtal som utgår från reporäntan.
  2. Banken ska, när kunden begär det, redovisa den senaste månadens räntenivåer för tremånadersräntan som banken avtalat med kunderna.
  3. Det ska vara obligatoriskt för bankerna att redovisa sina bolånemarginaler och förklara sina påslag för Finansinspektionen.
  4. Finansinspektionen bör få i uppdrag att se över hur kostnaderna för att lösa ut ett lån i förtid kan pressas för kunden.
  5. Rabatter ska inte få tas bort utan att kunden meddelas i god tid.

För mer information
Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson: 070-237 99 91
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64