• Hem
  • Vänsterpartiet ...
sida

Vänsterpartiet på 5 minuter

Jämlikhet, jobb, klimat

Vilket slags parti är Vänsterpartiet?
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Men Vänsterpartiet är också ett grönt parti. Vi anser att samhället snarast måste anpassas till de gränser som sätts av planetens faktiska resurser.

Vårt mål är ett socialistiskt samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet. Ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle.

Det låter ju jättebra. Varför är andra partier emot?
För att skapa ett rättvist och mer demokratiskt samhälle måste de som har makt och stora förmögenheter kliva tillbaka och dela med sig. Och för att kvinnor ska kunna ta mer plats, måste män lämna mer plats.

Alla partier tycker inte så. Partier företräder helt enkelt olika intressen, klasser och idéer om hur samhället ska se ut.

Mer om dagens orättvisor
Kapitalismen drivs av intresset att göra vinst. Det gör att stora bolag, banker och även en del privatpersoner kan bli extremt rika. Men någon måste avstå, och det betyder att väldigt många människor hålls i fattigdom.

Idag äger 85 personer lika mycket som de fattigaste 3,5 miljarderna tillsammans. Krig, arbetslöshet, flyktingströmmar, rasism och hunger, är priset vi alla får betala för orättvisan. Också när det gäller att rädda klimatet kan vi se att systemets kortsynthet gör det svårt att fatta de beslut som behövs för vår gemensamma överlevnad.

Idag är kvinnor som grupp underordnade män. Det gäller i hela världen, men också i Sverige. Kvinnor äger mycket lite av världens samlade inkomster, har lägre löner, färre livschanser och blir också oftare utsatta för sexuellt våld.

Det systemet måste bort för att män och kvinnor ska kunna bli verkliga jämlikar och fritt forma sina liv.

Vänsterpartiet är ett viktigt parti som påverkar samhällsutvecklingen

Genom alla år har vi varit drivande när det gäller att genomföra viktiga reformer. Många partimedlemmar i Vänsterpartiet, och partiets föregångare, har varit med och gjort jobbet för kortare arbetsdag, rätt till semester, rätt till barnomsorg, gratis skollunch och hundratals andra små och stora förbättringar för dem som behövt det mest. Många gånger har Vänster-partiet varit först med att lyfta viktiga frågor.

Just nu arbetar vi med det här:

  • Vi vill ta bort vinstintresset ur vår gemensamma välfärd. Våra skattepengar ska gå till vård, skola och omsorg, inte till privata företags- vinster. Privat verksamhet som drivs ideellt kan vara positivt, men företag som drivs för att göra vinst ska inte syssla med vård eller skolor och inte finnas i omsorgen.
  • Vi arbetar också för en välfärd man kan lita på. Plånboken ska inte avgöra. Vården, skolan och omsorgen ska vara bra för alla, oavsett var man bor eller vem man är.
  • Vi lyfter självklart en rad frågor som är särskilt viktiga för kvinnor, som rätt till heltid, samtyckeslag och jämställd föräldraledighet.
  • Vi jobbar för en starkare arbetsrätt. Bort med allmän visstid och bemanningsföretag. Nej till lönedumpning. Alla som arbetar i Sverige ska ha svenska kollektivavtal. Offentliga upphandlingar ska säkra schysta villkor. Bra välfärd hänger ihop med en trygg arbetsmarknad.
  • Men vi jobbar också för klimatet och miljön, antirasism och landsbygdsfrågor, sjukvård och internationell solidaritet, HBTQ-frågor och bostadsbyggande, för ett neutralt Sverige och mycket, mycket mer!

Människovärdet

För oss har alla människor lika värde, oavsett kön, etnicitet, hudfärg, religion eller sexualitet.

Att ställa utsatta grupper mot varandra är en gammal idé som bara gynnar överheten. Arbetarrörelsen och de demokratiska krafterna däremot tjänar på att hålla ihop. Vi har gemensamma intressen, och bara tillsammans kan vi lösa problem och nå framgång.

Vad är partiet till för?

Partiet är bara ett redskap, ungefär som en bra skiftnyckel eller en bra dammsugare. Vi använder partiet för att vi vill påverka samhället.

Det finns många andra organisationer som är bra och viktiga, men ingen har samma bredd som ett parti.

Vad gör en medlem?

Som medlem kan man göra många olika saker. Alltifrån att baka bullar till att delta i debatten på Facebook. Din lokala organisation kan berätta mer om vad de gör och vad du kan delta i.

Du får möjligheter att träffa andra, för att diskutera och studera politiska frågor. Lära dig mer och utvecklas, du får även ta ansvar om du vill och har möjlighet.

Även som passiv medlem får du det lättare att följa med i debatten, diskutera på din arbetsplats eller med dina vänner. Partiet ger dig redskap och fakta för att kunna påverka samhället mer.

Du får magasinet RÖTT fyra gånger per år med artiklar och intervjuer kring intressanta ämnen.

Du kan också följa med i debatten på hemsidan och på Facebook, Twitter och Instagram. Du får ett mejlbrev från partiet ett antal gånger per år.

Medlemskap kostar 300 kr per år och 150 kr om du är arbetslös, pensionär eller studerande.

Medlemsdemokrati

Så här ser partiets organisation ut:

Kongressen fattar de stora besluten om Vänsterpartiets politik. Det är partiets omkring 300 partiföreningar som utser ombud dit. Partistyrelsen väljs av kongressen och är den som ska verkställa kongressbesluten. Den jobbar även med nya frågor mellan kongresserna. Verkställande utskottet träffas ofta och sköter det dagliga arbetet.

Vänsterpartiet är uppdelat i 23 distrikt. Varje distrikt leds av en styrelse. Distriktet organiserar de lokala partiföreningarna. En branschförening är en partiorganisation för vänsterpartister som arbetar i samma bransch, exempelvis Hotel&Restaurangvänstern, Lärarvänstern, SEKO-vänstern osv.

I EU-parlamentet tillhör Vänsterpartiet partigruppen GUE/NGL.

Så här kan du påverka Vänsterpartiets politik:

Du kan vara med och diskutera och fatta beslut, skriva motioner till olika konferenser eller till partikongressen. Du kan bli utsedd till representant på olika konferenser eller som kongressdelegat. Du kan ställa upp som kandidat till olika poster, bli en del av en valberedning, styrelse eller arbetsgrupp. Du kan också utse ledamöter till kommuner, landsting och riksdag eller själv ställa upp som kandidat.

I Vänsterpartiet kan du påverka samhällsutvecklingen!

Välkommen!

Du behövs för att skapa ett rättvisare, mer omtänksamt och varmare samhälle.

Dela den här sidan:

Kopiera länk