• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Jonas i media

Vänsterpartiet miljardsatsar på kvinnors löner

Åren går, men löneskillnaderna består. Så skulle man kunna sammanfatta den lönediskriminering på svensk arbetsmarknad som gör att kvinnor tjänar mindre än män för samma eller likvärdiga arbetsuppgifter. Därför vill Vänsterpartiet införa jämställdhetsmiljarder - ett ekonomiskt stöd på 5 miljarder kronor per år - riktat till Sveriges kommuner och landsting för att ge förutsättningar att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män.

– Sveriges kommuner och landsting sysselsätter över en miljon människor och är därmed Sveriges största arbetsgivare. Att ge dem ekonomiska förutsättningar att utjämna systematiska löneskillnader kommer att ge resultat inom en nära framtid. Det blir mer i lönekuvertet och i slutändan högre pension. Att utjämna löneskillnader är en grundbult för att ge kvinnor och män jämlika och jämställda levnadsvillkor, säger Jonas Sjöstedt.

Kommuner och landsting kommer själva att bestämma vilka åtgärder som behöver vidtas på respektive arbetsplats. Det finns ett krav om medfinansiering på 50 procent. När arbetsplatsen kan visa på uppnådda resultat, i exempelvis regelbundna lönekartläggningar, erhåller man det statliga ekonomiska stödet i efterhand. På sikt ska jämställdhetsmiljarderna bli en permanent del av statsbidraget för kommuner och landsting.

Jämställdhetsmiljarderna ska också kunna användas till att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom offentlig sektor.

– Arbetsvillkor och arbetsmiljö följer ett tydligt könsmönster. Kvinnodominerade branscher tenderar att präglas av sämre arbetsvillkor och en sämre arbetsmiljö än motsvarande mansdominerade branscher. Ska man orka ända fram till pensionen måste arbetsmiljön och arbetsvillkoren bli bättre. Där kommer jämställdhetsmiljarderna att göra skillnad. Pengarna ger arbetsplatsen möjlighet att ta bort delade turer, att öka bemanningen, se över schemaläggningen och öka inflytandet över arbetet, säger Nooshi Dadgostar, vice partiledare för Vänsterpartiet.

Rekryteringsbehovet är stort inom offentlig sektor.

– Vår mångmiljardsatsning är viktig med tanke på framtidens personalförsörjning. För att möjliggöra för kvinnor att både stanna kvar i och välja arbete inom offentlig sektor, behöver arbetsvillkor och arbetsmiljö rustas genom ordentliga satsningar. 80 procent av de anställda i kommuner och landsting är kvinnor. Deras arbete är undervärderat, vilket kanske syns allra tydligast på lönerna. Det är därför viktigt att höja värdet på arbetet som utförs i hela sektorn. Det ser vi till att göra med det här förslaget, avslutar Sjöstedt.

Underlag: Plan för att skapa den jämställda generationen

För mer information
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64 (ej sms)

Dela den här sidan:

Kopiera länk