• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden
Bild på förskolebarn i en ring runt en förskolelärare

Vänsterpartiet miljardsatsar på förskolan

Alla barn ska kunna utvecklas efter de bästa förutsättningarna och utifrån sina behov. Men inom förskolan löper personalen större risk att drabbas av stressrelaterade sjukdomar än andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Det riskerar att drabba barnens utveckling. Därför går Vänsterpartiet till val på en miljardsatsning på förskolan.

Mer än en halv miljon barn är inskrivna i någon av landets förskolor. En bra förskola är lika viktig för barns utveckling som en bra skola. Därför ska rätten till en bra förskola för alla barn vara en självklarhet. Bra barnomsorg är också en förutsättning för att kvinnor och män ska kunna förvärvsarbeta på lika villkor.

– Vi vill ha en pedagogisk verksamhet med så hög kvalitet som möjligt. Förskolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson.

Men många som är anställda inom förskolan mår inte bra och många vittnar om sin pressade situation. Stora barngrupper och för få kollegor leder till en stressad arbetsmiljö. Lärarförbundet har rapporterat, baserat på försäkringskassans uppgifter, att personal i förskolan löper 63 procent högre risk att bli sjukskrivna än genomsnittet på arbetsmarknaden.

Om man ser till diagnosen psykiska sjukdomar, där stressrelaterade diagnoser ingår, är risken för den som arbetar i förskolan 81 procent högre att drabbas av en sådan sjukdom än för övriga arbetsmarknaden.

– Det här riskerar påverka barnens utveckling. Med anledning av det här så föreslår vi en långsiktig satsning på att öka kvalitén i förskolan, säger Ulla Andersson.

I budgeten för 2019 föreslår Vänsterpartiet 2 miljarder, 3,5 miljarder 2020 och 5 miljarder 2021. Satsningen skulle 2019 räcka till att anställa 4 000 fler i förskolan för att på så sätt kunna minska barngrupperna och förbättra arbetsmiljön.

För mer information
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64 (ej sms)

Dela den här sidan:

Kopiera länk