Vänsterpartiet lyfter föräldraförsäkringen 8 mars


Föräldraförsäkringen är den viktigaste nyckeln för att nå jämställdhet. Vänsterpartiet vill därför använda årets 8 mars för att lyfta frågan om en individualiserad föräldraförsäkring. Budskapet är att det är hög tid för politiska beslut om att dela lika.

– Vi anser att dagens valfrihet är en illusion. En individualiserad föräldraförsäkring är den reform som skulle göra mest för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor vad gäller ekonomi, hälsa och möjligheter i arbetslivet, säger Rossana Dinamarca, feministisk talesperson för Vänsterpartiet.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. 15 år efter att ett par skaffat sitt första barn så har deras skillnad i inkomst ökat med 35 procent. Det bottnar i att kvinnor har huvudansvar för barn och hem. I den takt män tar ut föräldradagar kommer idag kommer det ta 50 år innan uttaget är jämställt.

-Vi har varken tid eller råd att vänta i 50 år innan uttaget av föräldraförsäkringen är jämställt eller i 40 år innan vi har jämställda löner mellan män och kvinnor. Staten kan inte fortsätta bidra till ojämställdhet som drabbar allas våra döttrar, säger Rossana Dinamarca.

Vänsterpartiet nöjer sig inte med ytterligare en tredje så kallad pappamånad.

-Vi välkomnar dock samtal med regeringen i den här frågan. Båda regeringspartierna har tidigare varit beredda på att gå längre. Vi medverkar gärna till att hitta lösningar som stärker kvinnors livsvillkor och ekonomi, säger Rossana Dinamarca.

– Jämställdhet handlar om att dela lika. Inte litegrann lika, utan helt enkelt lika, avslutar Rossana Dinamarca.

Läs mer om Vänsterpartiets politik om individualiserad föräldraförsäkring…
Här kan du hitta arrangemang under 8:e mars där Vänsterpartiet är med…

3 kommentarer till “Vänsterpartiet lyfter föräldraförsäkringen 8 mars”

  1. Kina Winnfors

    Varför kan man inte lägga ihop föräldrarnas inkomst och dela med två, så att man får samma summa i föräldrapenning- oavsett vem som är hemma? Då kan man inte skylla på att man inte har råd?

  2. Eva jonasson

    Hade varit idealet att vi som föräldrar delar på vår tid med barnen. Problemet är att föräldern måste klara av att ta hand om barnet-en. Möter många föräldrar som inte har förmågan pga hinder, fysiskt, psykiskt eller socialt. Viktigt för jämställdheten!

  3. Jessika Svensson

    Att säga att individualiserad föräldraförsäkring är den ”viktigaste” frågan, när vi har till ex våld mot kvinnor och sex timmars arbetsdag mm som andra oerhört centrala frågor för att motverka ojämställdhet och patriarkala strukturer, känns lite väl att ta i. Varför rangordna? Dessutom hyfsat heteronormativt i sak och innehåll. ”15 år efter att ett par skaffat sitt första barn” borde vara tydligare med att det rör ”15 år efter att heterosexuella par….”