• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Nyheter

Vänsterpartiet lägger fram en jämlikhetsplan

Vi vill att Sverige ska bli världens mest jämlika land igen. I vår budgetmotion – En plan för jämlikhet och grön omställning – lägger vi fram en omfattande plan med reformer på 44 miljarder kronor mer än regeringen, som ska stärka välfärden, minska ojämlikheten och möta klimatkrisen.

Under de senaste decennierna har ojämlikheten i samhället ökat. Samtidigt har skattesystemets omfördelning kraftigt försämrats. Den relativa fattigdomen har fördubblats på mindre än tio år. Samtidigt har den ekonomiska eliten fått det allt bättre i Sverige.
– I det läget lägger Socialdemokraterna tillsammans med C och L fram en budget som främst gynnar rika män, på välfärdens bekostnad, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson.

Vänsterpartiet har andra prioriteringar. Därför lägger vi fram en plan med reformer för att öka jämlikheten i samhället.
– Vi vet att ekonomisk jämlikhet är bra för ett lands utveckling. I jämlika samhällen är hälsan bättre, tryggheten större, den ekonomiska tillväxten högre. Även skolresultat och kreativitet påverkas positivt och jämställdheten mellan kvinnor och män har kommit längre.

Viktiga reformer i Vänsterpartiets plan för jämlikhet och grön omställning:
Vi vill höja de generella statsbidragen till kommunsektorn med 20 miljarder kronor per år fram till 2022.

Vi föreslår en långsiktig utbildningsreform för att klara behovet av personalförsörjning i välfärden. Satsningen är på 50 miljarder kronor över 10 år och räcker till att utbilda ca 30 000 undersköterskor, lärare och sjuksköterskor, socionomer m.m.

Vänsterpartiet fortsätter satsa på förbättrad arbetsmiljö, kompetensutveckling och förbättrade arbetsvillkor inom hälso- och sjukvården. Vi avsätter 2 miljarder kronor per år för detta ändamål. Vi stärker stödet till sjukvård i glesbygd med 1 miljard kronor. Det gynnar 11 regioner bla Norrbotten som får 370 miljoner kronor.

Vi vill höja garantipensionen med 1000 kronor. Satsningen kostar 3,6 miljarder kronor.

Vi höjer garantinivån i sjukersättningen med drygt 1100 kr/mån. Satsningen kostar 2,1 miljarder kronor.

Vi genomför en kraftig höjning av taket i A-kassan till 1400 kr. Satsningen kostar 2,1 miljarder kronor.

Inom förskolan är barngrupperna fortfarande för stora. För att motverka denna utveckling tillför Vänsterpartiet 2 miljarder kronor per år i en särskild personalsatsning riktad mot förskola och fritidshem.

Vänsterpartiet presenterar ett klimatpaket med satsningar för att göra Sverige bättre rustat för att hantera klimatomställningen. Till exempel ska offentliga byggnader som skolor och sjukhus få möjlighet att installera sol- och vindkraft. Sammanlagt landar klimatpaketet på 10 miljarder kronor det första året.

Vänsterpartiet vill se en ökad beskattning av kapital, bl.a. genom förmögenhetsskatt och arvsbeskattning, och en ökad progressivitet gällande inkomstskatten. Samtidigt sänker vi skatten för de som tjänar upp till 30 000 kronor per månad med ca 250 kr /mån.

Ladda ned V:s höstbudgetmotion för 2020 här…
Ladda ned Powerpoint för budgetpresentationen här…
Se Ulla Anderssons pressträff här…

Dela den här sidan:

Kopiera länk