• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Nyheter

Vänsterpartiet lägger fram en budget för jämlikhet

Vänsterpartiets vårbudget tar sikte på att göra Sverige till världens mest jämlika land igen. - Vi tror på den svenska modellen med ekonomisk jämlikhet som en central princip, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vårbudgeten är den första Vänsterpartiet presenterar under den här mandatperioden. Vi vill bland annat att sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen ska stärkas. Regelverken ska ändras och ersättningsnivåerna höjas.

– Ingen ska behöva känna ekonomisk utsatthet i en svår livssituation. Det måste finnas socialförsäkringar som det går att lita på. Så bygger vi ett land som håller ihop, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet tar till skillnad från samtliga övriga partier de ständigt växande inkomstskillnaderna på största allvar. Därför vill vi få ett nytt skattesystem som omfördelar från hög- till låginkomsttagare. Kapitalinkomster, stora förmögenheter, arv och höga inkomster ska beskattas mer än i dag. Skattekvoten ska öka så att vi kan bygga ut välfärden med bättre kvalitet. Samtidigt får låg- och medelinkomsttagare betala något mindre i skatt och principen lika skatt vid lika inkomst ska gälla. Det är inte rimligt att sjuka och arbetslösa ska betala mest i skatt vid lika inkomst.

– Välfärden behöver tiotals miljarder de närmaste åren för att enbart klara dagens kvalité. Till skillnad från övriga partier så nöjer vi oss inte med att konstatera det utan tillför resurserna också, säger Ulla Andersson.

Dela den här sidan:

Kopiera länk