• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet KU-anmäler Näringsdepartementet

Efter uppgiften om Näringsdepartementet hantering av de offentliga handlingarna rörande departementets julmiddag 2011 väljer nu Vänsterpartiet att KU-anmäla händelsen. Aftonbladet som hade begärt ut handlingarna fick ut dem först efter att de gåtts igenom av departementets politiska ledning och efter att information lämnats till ett konkurrerande medium angående felaktigheter som de hittat.

– Det är anmärkningsvärt att regeringen på detta sätt har lagt hinder i vägen för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen är en grundbult i vår demokrati, och det är oerhört viktigt att det inte tummas på reglerna, säger Kent Persson, näringspolitisk talesperson för Vänsterpartiet

För ytterligare information:
Kent Persson (V), näringspolitisk talesperson, 070-235 05 45
Vänsterpartiets presstjänst, 070 – 620 00 64