• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet KU-anmäler Anders Borg

Vänsterpartiet har begärt att Konstitutionsutskottet granskar den tidigare finansministern Anders Borgs relation till skogsbolaget Holmen. Anders Borg har redan delgivits misstanke om mutbrott med anledning av att han under sin tid som finansminister ska ha deltagit på jaktresor arrangerade av skogsbolaget Holmen till en kostnad som kraftigt understiger resans egentliga värde.
– Anders Borg må delta i exklusiva jaktresor med vilka direktörer han vill i sin nuvarande roll i näringslivet, men att göra det som statsråd är en helt annan sak eftersom det väcker berättigad undran om var finansministerns lojalitet egentligen ligger, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets vice ordförande och ekonomiskpolitisk talesperson, som står bakom KU-anmälan.

Enligt regeringsformen får ett statsråd ”inte inneha någon anställning. Han eller hon får inte heller inneha något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för honom eller henne”. Syftet är förstås att ett statsråd ska utöva sitt uppdrag utan att vara ekonomiskt beroende av någon annan eller ha någon lojalitet som kan komma i konflikt med statsrådsuppdraget.
– Jag och Vänsterpartiet menar att Konstitutionsutskottet bör granska hur det faktum att den tidigare finansministern deltog på subventionerade jaktresor arrangerade av skogsbolaget Holmen, förhåller sig till regeringsformens krav på statsråds oberoende och de allmänna krav som kan ställas på att statsråd inte ska agera på ett sådant sätt att förtroendet för dem riskerar att rubbas, säger Ulla Andersson.

 

För mer information:

Vänsterpartiet presstjänst:
070-620 00 64