• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet kräver skärpt lagstiftning om bristande tillgänglighet som diskriminering

Regeringens lagstiftning om bristande tillgänglighet som diskriminering är en stor besvikelse för många. Därför lämnar Vänsterpartiet idag in en riksdagsmotion med krav på hårdare lagstiftning.
Ali Esbati är ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott, som ansvarar för frågan. Han vill ta bort de omfattande undantag som regeringen har försett lagstiftningen med.
– Regeringens förslag blir till stor del helt verkningslöst, säger Ali Esbati. Han pekar exempelvis på undantaget för alla företag med färre än tio anställda, samt de långtgående kraven på ”varaktighet” i relationen mellan en som upplever sig diskriminerad och en verksamhetsutövare – något som kan få direkt absurda konsekvenser, eftersom bristande tillgänglighet just kan hindra att en sådan relation uppstår.

Vänsterpartiet anser att lagstiftningen istället bör bygga på den modell som utredningen ”Bortom fagert tal” har föreslagit: en ren skälighetsbedömning utan på förhand givna undantag.
– Vi måste ha en diskrimineringslagstiftning som sätter mänskliga rättigheter i centrum och som kan göra skillnad i verkligheten, säger Eva Olofsson, Vänsterpartiets funktionshinderspolitiska talesperson. Därför måste det snarast tas fram en bättre lagstiftning än den regeringen har kommit med.

För mer information:

Ali Esbati: 073-370 64 26
Eva Olofsson: 070-317 10 27
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64