• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet kräver jämlikhetskommission

Vänsterpartiet vill tillsätta en kommission som ska lägga förslag för att öka den ekonomiska jämlikheten, vilket är avgörande för den framtida utvecklingen. Uppgifter i media om att allt fler som söker försörjningsstöd hos socialtjänsten får avslag och tvingas söka hjälp hos frivilligorganisationer visar att välfärdssamhället håller på att gå under.

– Det är samhällets uppgift att erbjuda ekonomiskt stöd för den som inte klarar sin försörjning. Vi behöver en jämlikhetskommission som omedelbart kartlägger tillståndet i landet och presenterar förslag till åtgärder. Läget är akut, säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska