• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelanden

Vänsterpartiet i SKL lovar motverka privatiseringar

Med en starkare vänster och rödgrön majoritet i Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommer det märkas att det blir en ny inriktning på arbetet. Vänsterpartiet ser som en viktig uppgift att arbeta mot privatiseringar och konkurrensutsättning
–  Vi kommer att arbeta för en jämlik och jämställd vård i alla avseenden och det är dags att bryta det gamla styrets positiva inställning till privatisering och uppstyckning av vård och omsorg, säger Eva Olofsson, oppositionsråd i Västra Götalandsregionen som nu blir ordförande för beredningen för primärvård och äldreomsorg.

Tillsammans med S och MP har Vänsterpartiet redan tidigare markerat flera gånger mot privatiseringar och konkurrensutsättning inom SKL, och där kommer det att bli  skillnad med den nya majoriteten.
– Tillsammans kan vi arbeta för att minska hälsoklyftorna och för att människor som behöver välfärdens insatser skall vara delaktiga när det gäller de insatser de har, säger Eva Olofsson.
– Jag ser också fram emot att tillsammans med kommuner, landsting och regioner bidra till att utveckla omsorgen och vården för äldre och rätten att leva som andra för människor med olika funktionalitet, säger Eva Olofsson.

Här är de Vänsterpartister som nu tar plats SKLs styrelse och beredningar:

Styrelsen
Ordinarie: Emil Broberg, Östergötland och Anna Hövenmark, Norrbotten
Ersättare: Ida Legnemark, Älvsborg

Beredningen för demokratifrågor
Vice ordförande: Hanna Thomé, Skåne

Beredningen för e-samhället, bla a frågor om e-legitimation, integritet, grön IT
Ordinarie: Yasmine Posio Nilsson, Göteborg

Beredningen för internationella frågor
Ersättare: Ann-Margarethe Livh, gruppledare Stockholms kommun

Beredningen för kultur och fritidsfrågor
Ordinarie: Ann-Marie Wallouch, Värmland

Beredningen för primärvård och äldreomsorg
Ordförande: Eva Olofsson, Västra Götaland
Ersättare: Håkan Jörnehed, Stockholm

Beredningen för samhällsbyggnad
Ordinarie: Sebastian Wiklund, Stockholm
Ersättare: Evalena Öman, Skaraborg

Beredningen för socialpolitik och individomsorg
Ordinarie: Ulrika Edman, Västerbotten
Ersättare: Mats Einarsson, Stockholm

Beredningen för tillväxt och regional utveckling
Ordinarie: Brittis Benzler, Gotland
Ersättare: Sara Högelius, Blekinge

Beredningen för utbildningsfrågor
Ordinarie: Vasiliki Tsouplaki, Västmanland
Ersättare: Elisabeth Zachrisson, Västerbotten

Revisionsdelegationen
Ordinarie: Marianne Ericsson, Jönköping

Sjukvårdsdelegationen
Ordinarie: Sara Svensson, Skåne
Ersättare: Linda Fleetwood, Kalmar

Arbetsutskottet
Ordinarie: Emil Broberg, Östergötland

Regionkommittén
Ersättare: Xamuel Halfvars, Gävleborg

För mer information:
Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64