• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Internt

Vänsterpartiet har ökat för tredje året i rad

När de flesta partier minskar i medlemsantal går Vänsterpartiet istället starkt framåt.
1 januari 2013 hade partiet 12274 medlemmar. Det är det högsta medlemsantalet sedan 2003 och en nettoökning med 1028 medlemmar.

Förutom valåret 2010 så måste man gå tillbaka till 1998 för att hitta en nettoökning på fler än tusen medlemmar.
Alla distrikt utom tre ökar sitt medlemsantal. I absoluta tal ökar Storstockholm mest med 257 medlemmar, i relativa tal ökar Blekinge mest med 16,9 procent. Förutom Blekinge har Jämtland, Uppsala län och Västerbotten medlemsökningar på över 15 procent. Totalt ökar 13 distrikt med 10 procent eller mer.

På tio i topplistan över landets största partiföreningar dominerar Storstockholm med fem partiföreningar, men det är Skånedistriktet som genom Malmö tar hem förstaplatsen med 484 medlemmar. Tvåa kommer Uppsala med 345 medlemmar.
– Många tycker att det sker positiva förändringar i Vänsterpartiet och medlemsökningen innebär förmodligen att fler ser partiet som ett bra verktyg för förändring, säger Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare.